• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Dataskydd är en helt vanlig ansvarsfråga

Dataskydd kan och bör hanteras affärsmässigt. ör att säkerställa snabb återställning av data – och därmed själva verksamheten – finns några tumregler som bildar en ”best practise” för dataskydd. Dessa tips delar Anders Stinger, country manager Nordics hos Commvault med sig av.

-

De flesta organisationer har en strategi för dataskydd, men strategin vilar ofta på gamla idéer och verktyg. Många vill försöka lappa sina befintliga lösningar för att bättre kunna möta dagens hotbild, vilket i praktiken är svårt att lyckas med eftersom det inte bara är hotbilden som ständigt skiftar. Även verksamhetens förutsättningar förändras och i vårt alltmer digitaliserade samhälle är det oundvikligt att vi också blir mer beroende av att ha tillgång till data och system som är ”avbrottsfria”. 

För IT-avdelningen är det kanske viktigaste nyckeltalet kring dataskydd hur lång tid som krävs för att återställa data – det oavsett om orsaken är ett IT-haveri eller en cyberattack. Samtidigt finns motsvarande nyckeltal hos IT-avdelningens ”kunder”, de verksamhetsansvariga: Hur länge kan de klara sig utan tillgång till sitt data? Genom att noga ta reda på och jämföra dessa siffror så vet man om det finns ett allvarligt verksamhetsproblem. 

Anders Stinger, Commvault

Visst är denna beskrivning lite förenklad. Alla system är inte lika verksamhetskritiska och det finns data som ni står och faller med och sådant som ni kan klara er utan. Och att bygga ett effektivt dataskydd till rimlig kostnad kräver att man går på djupet med dessa frågor och går igenom hela sitt IT-baserade verksamhetsstöd. 

Men med detta sagt – min poäng, och den goda nyheten – är att dataskydd kan och bör hanteras affärsmässigt. Det går att räkna på och dataskydd skiljer sig inte på något avgörande vis från andra ansvarsfrågor: Ledning, styrning och samarbete är vägen till framgång.

För att säkerställa snabb återställning av data – och därmed själva verksamheten – finns några tumregler som bildar en ”best practise” för dataskydd:

  • Håll er uppdaterade – Se till att dataskyddsplattformen underhålls dagligen.
  • Att täppa till möjliga säkerhetsluckor är en självklar del av rutinerna, bland annat att installera patchar och nya funktioner genast när leverantörerna släpper dem. 
  • Bygg upp dataskyddet i lager. Precis som det är en god idé att klä sig I  flera lager för att hålla värmen får ni ett bättre skydd genom av att ta hjälp av flera verktyg och säkerhetskontroller.
  • Genom att använda flera mekanismer som verkar på olika sätt förstärks det övergripande skyddet. Det kan ske genom flerfaktorsautentisering, behörigheter som begränsar tillgången till data knutet till medarbetarnas roller, ”nollförtroende”-strategi och oförstörbara säkerhetskopior, för att bara ta några exempel. 
  • Testa, testa och testa igen! Ett verkligt kvitto på ett pålitligt dataskydd kan ni bara få i ett skarpt läge. Men det handlar om att både skaffa rätt verktyg och att använda dem rätt. Rutinerna betyder minst lika mycket som tekniken, inte minst att göra regelbundna tester. Testerna kan säga mycket om var ni står och hjälper er samtidigt att upprätthålla förmågan att återställa data och avvärja attacker.

Anders Stinger, country manager Nordics, Commvault

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Brå: Polisens forensiska verksamhet är fortsatt underdimensionerad

Polisens forensiska verksamhet ska hjälpa utredningsverksamheten med att säkra och undersöka digitala och fysiska spår. Den forensiska verksamheten delas in i tre grenar: kriminaltekniskt...

Avarn bevakar Ekerö kommun

– Vi är väldigt glada över att Ekerö kommun än en gång väljer Avarn Security som bevakningsleverantör. Vårt uppdrag дr att vara på plats...

If får reprimand för osäker e-post

IMY har tagit emot ett klagomål som gör gällande att försäkringsbolaget If skickat känsliga personuppgifter via e-post utan tillräckligt skydd för uppgifterna. IMY har...

UNDERSÖKNING: Företagsledare vill automatisera inom cybersäkerhet

Palo Alto Networks har presenterat en ny global undersökning som redovisar företagens utmaningar, prioriteringar och åsikter om aktuella säkerhetsfrågor - och inte minst hur...

OneMore Secure lanserar saas-tjänsten Säkerhetsdeklaration

I betalversionen får företag ett certifikat, en executive summary, en åtgärdslista med förslag på åtgärder för att öka sin motståndskraft och höja sitt index....

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...