• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Västra Götalandsregionen fortsätter med Caperio

-

Niklas Dahl
Niklas Dahl, Regionchef Caperio Syd/Väst.

Västra Götalandsregionen (VGR) tecknar avtal med Caperio AB avseende leverans av verksamhetskritiska lösningar för lagring. I avtalet ingår även konsulttjänster och mjukvarurelaterade lagringslösningar.

Avtalet, som avser lagringsutrustning, inkluderar även konsulttjänster och mjukvara och uppskattas vara värt 40 miljoner kronor per år. Caperio har i detta avtal valt leverantörer i form av Hitachi Data Systems och Hewlet Packard Enterprise för att kunna erbjuda VGR en komplett leverans av deras högt ställda krav på kvalitet och tillgänglighet. De konsulttjänster som ingår avser VGR IT:s centrala datacentermiljö med krav på djup kompetens inom lagringsområdet.

Detta avtal skapar förutsättningar för Caperio att bygga vidare på, och tillsammans med kunder och partners fortsätta, den transformation som marknaden efterfrågar, vilket är en mix av traditionella och managerade tjänster. Detta är det andra avtalet på VGR, på kort tid, som Caperio vinner och är strategiskt viktigt för fortsatt utveckling av regionen Syd/Väst. 

– Våra medarbetare arbetar taktiskt och strategiskt för att prioritera rätt affärer. Affärer där vi tillsammans med våra kunder följer med dem i deras resa mot en allt mer digitaliserad värld. Att dessutom få leverera kritisk infrastruktur till en av samhällets mest kritiska verksamheter är en riktig fjäder i hatten, säger Niklas Dahl, Regionchef Caperio Syd/Väst.

– Ännu ett viktigt avtal som har påverkan för Caperio AB och inte minst för Caperio i Syd/Väst. Ännu en gång har samarbetet mellan KAM, Konsult och upphandlingsteamet på Caperio visat att vi verkligen kan leverera i framkant. Att Syd/Väst knyter ännu ett avtal till sig är viktigt och talar för den tillväxtresa som är påbörjad i regionen, säger Tomas Wanselius, VD för Caperio.

Avtalet löper under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Sedan tidigare har Caperio avtal med VGR att leverera serverinfrastruktur med konsulttjänster.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...