• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Var fjärda ansökan om kamerabevakning onödig

Var fjärde ansökan om kamerabevakning till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kräver inte tillstånd och skickas därmed in i onödan. Det visar statistik för de senaste fem åren som IMY presenterar i rapporten Vägledning vid kamerabevakning.

-

Offentliga aktörer, som exempelvis kommuner och myndigheter, och andra som utför en uppgift av allmänt intresse, som exempelvis fristående skolor och privata vårdgivare, behöver tillstånd av IMY för kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde. IMY har nu sammanställt alla ansökningar myndigheten har fått de senaste fem åren, mellan 1 augusti 2018 och 30 juni 2023.

Fler än var fjärde ansökan som IMY tar emot kräver inte tillstånd enligt kamerabevakningslagen och skickas därmed in i onödan. Det kan exempelvis handla om att aktören inte behöver söka tillstånd eller att ansökan gäller ett område dit allmänhet inte har tillträde, vilket också gör att bevakningen inte kräver tillstånd. 

– Många verksamheter efterfrågar mer information om kamerabevakning. Vår förhoppning är att vår nya vägledning om kamerabevakning ska underlätta i det praktiska arbetet, säger Jenny Bård, chef för enheten för kamerabevakning på IMY.

6 av 10 av alla inkomna ansökningar beviljas helt eller delvis. I en tredjedel av fallen, 33 procent, har IMY beviljat ansökningarna i sin helhet. I knappt en fjärdedel, 24 procent, har IMY delvis beviljat ansökningarna. Det betyder att tillstånd exempelvis kan ha beviljats för en del av den ansökta tiden per dygn eller för en del av det geografiska område som tillstånd ansöktes för. 

I knappt var tionde ansökan, 9 procent, har IMY inte beviljat tillstånd. När en ansökan inte blir beviljad beror det på att IMY har bedömt att kamerabevakningen inte är förenlig med gällande lagstiftning.

– Intrånget för enskilda måste stå i proportion till den nytta som övervakningen innebär. Vi behöver följa de regelverk som gäller för att säkerställa att vi inte får en övervakning i samhället som inte är motiverad, säger Jenny Bård.

De flesta ansökningarna om kamerabevakning de senaste fem åren kommer från skolor, följt av vårdinrättningar och fritidsanläggningar samt kommuner som vill bevaka gator och torg. Det vanligaste skälet för att söka tillstånd är att förebygga brott.

– Att det inte krävs tillstånd till kamerabevakning innebär inte att bevakningen per automatik är tillåten. Verksamheter som vill kamerabevaka måste alltid göra en bedömning av om bevakningen är laglig och dokumentera sina resonemang. Det ska vara tydligt hur verksamheterna har gjort sin bedömning av att kamerabevakningen är tillåten, säger Jenny Bård.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i branschen kan jag konstatera att de flesta sakkunniga är överens...

REKLAMSAMARBETE

Kvantdatorsäker kryptering i framtidens försvar 

Det svenska samhället är en del av den digitaliserade världen, vilket för med sig effektivitet och frihet för både myndigheter och invånare. Tyvärr innebär...

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

REKLAMSAMARBETE

Resiliens som drivkraft: Vårt uppdrag är att stärka samhället

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense, har specialiserat sig på frågor om resiliens och organisationers förmåga att stå emot hot...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Sverige, ett av hacktivismens huvudmål under 2023

Hacktivism är en form av dataintrång, med målet att främja politisk eller social aktivism genom spionage, sabotage, desinformation eller utpressning. Den mest drabbade regionen...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i...