• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Uppkopplade prylar – det stora säkerhetshotet för företag under 2017

-

Säkerhetsexperter har under lång tid förutspått att Internet of Things är nästa stora säkerhetsrisk. Nu varnar experter att hypen kommer att slå in långt innan verkligheten. 

– Vi förutspår att Internet of Things kommer ersättas med The Internet of Threats under 2017, säger Bogdan Botezatu, IT-säkerhetsexpert på Bitdefender.

Den stora förändringen som skedde under 2016 var att de uppkopplade prylarna inte bara stärkte sin position bland konsumenter utan även ute på företag. Enligt IDC’s Global IoT Desicion Maker Survey så har nära 31 procent av företagen redan lanserat ett IoT-initiativ, och hela 43 procent planerar att lansera en IoT-satsning under den kommande tolvmånadersperioden. För majoriteten av företagen är satsningen på IoT inte ett test, utan ett väl övervägt strategiskt vägval.

– Vad många inte vet är att ett stort antal av de uppkopplade prylar som vi tycker så mycket om är konstruerade utan någon som helst säkerhetstänk i åtanke. Hårdvaran i enheterna är många gånger komplicerad, om inte omöjlig, att uppdatera, säger Bogdan Botezatu.

Under året har vi sett en ökning av så kallade DDOS-attacker där flera uppkopplade prylar eller datorer kopplas samman för att slå ut ett nätverk eller datorsystem. Attacker av det här slaget har ofta politiska syften, men under året har vi sett en utveckling där fler och fler attacker riktas mot företag.

– Med de uppkopplade prylarna ute på företag och i hemmen kommer dessa attacker öka i omfattning. Det stora hotet för företag som kommer växa fram under 2017 är botnät som består av smarta prylar (IoT-prylar) vilka attackerar företagen och utpressar dem på pengar  i utbyte mot data, säger Bogdan Botezatu.

En av de största utmaningarna med IoT är egentligen inte att företagen inte skyddar sina uppkopplade prylar/enheter, utan att tillverkare fortsätter leverera osäkra enheter till företag. Ofta levereras enheterna med standardlösenord som inte behöver bytas, eller utan autensieringstvång för extern kommunikation eller att uppdateringar kan ske utan att först godkännas av användaren.

Men även om företagen skyddar sina enheter och att tillverkare slutar leverera osäkra IoT-enheter till företag så återstår ett hot. För oavsett så kommer de privata uppkopplade prylarna flöda in på arbetsplatserna vilket ökar hotets omfattning än mer. Dessutom, i det nya skrivbordslösa arbetslivet där anställda ofta jobbar hemifrån eller använder sin dator privat så  delar den datorn nätverk med både oskyddade kylskåp och pulsklockor som i hemnätverket.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...