• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Uppkopplad forskning kräver säker kommunikation

-

MAXIV
Forskare från hela världen kommer kunna nyttja MAX IV-laboratoriet för att kunna undersöka molekylära strukturer. Coromatics uppdrag blir att säkerställa stabil datakommunikation med en väl genomarbetad infrastruktur.

Coromatic meddelar idag att MAX IV-laboratoriet, en del av Lunds Universitet, har valt Coromatic som sin partner för att bygga säker tillgänglighet till datakommunikation för sitt nya forskningscenter MAX IV och den nya s.k. lagringsringen som nu byggs. MAX IV invigs och tas i bruk av forskare den 21 juni 2016.

MAX IV blir den mest moderna synkrotronljusanläggningen i världen och här kommer forskare att kunna undersöka molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än vad man tidigare kunnat göra. I MAX IV-laboratoriet kan forskare från hela världen inom många forskningsområden göra nya upptäckter inom exempelvis materialvetenskap, medicin och miljöforskning. Tillgänglighet till datakommunikation är helt avgörande för att forskarna ska kunna genomföra sina studier.

Coromatics inledande uppdrag handlar om att konsultera MAX IV-laboratoriet kring hur de ska designa och bygga den verksamhetskritiska datakommunikationen på anläggningen, för att säkerställa att forskning kan bedrivas utan avbrott. Steg två av uppdraget handlar om att bygga en nätinfrastruktur, inklusive ett fibernät, för hela MAX-labs område för effektiv kommunikation och tillgänglighet. Inom ramen för detta arbete ska Coromatic även designa och bygga två kompletta och helt redundanta datacenter inklusive elinstallation, kyla och fysisk infrastruktur så som rack, brandskydd och strömlister. Byggnationen av lösningen sker etappvis vartefter den nya anläggningen färdigställs.

Coromatics inledande uppdrag handlar om att konsultera MAX IV-laboratoriet kring hur de ska designa och bygga den verksamhetskritiska datakommunikationen på anläggningen, för att säkerställa att forskning kan bedrivas utan avbrott. Steg två av uppdraget handlar om att bygga en nätinfrastruktur, inklusive ett fibernät, för hela MAX-labs område för effektiv kommunikation och tillgänglighet. Inom ramen för detta arbete ska Coromatic även designa och bygga två kompletta och helt redundanta datacenter inklusive elinstallation, kyla och fysisk infrastruktur så som rack, brandskydd och strömlister. Byggnationen av lösningen sker etappvis vartefter den nya anläggningen färdigställs.

– Att datakommunikationen fungerar är verksamhetskritiskt och för att MAX IV-laboratoriet ska vara den forskningsplats i världsklass som det varit under 30 år, säger Darren Spruce, IT-ansvarig på MAX IV-laboratoriet.
– Coromatics helhetserbjudande och djupa kompetens kring rådgivning, design och byggnation, samt deras höga servicenivå var avgörande faktorer varför vi valde att samarbeta med dem. Fullt utbyggt räknar vi med att ta emot drygt 2000 forskare om året från hela världen och i detta arbete är tillgängligheten till datakommunikation helt avgörande för framgångsrik forskning.
Design och byggnation för att säkra datakommunikationen är inledd och skall vara klart till invigningen i juni 2016. När anläggningen är byggd ansvarar Coromatic för service av datacentren och datakommunikationsnätet.
– Vi är glada att MAX IV-laboratoriet har gett oss förtroendet att designa, bygga och säkra all kritisk datakommunikation för den nya forskningsanläggningen, säger Thomas Wunger, landschef Sverige, Coromatic. Arbetet är komplext så till vida att datakommunikation från början är centralt för att över huvud taget kunna bygga den nya synkrotronljusanläggningen.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...