• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Uppkopplad forskning kräver säker kommunikation

-

MAXIV
Forskare från hela världen kommer kunna nyttja MAX IV-laboratoriet för att kunna undersöka molekylära strukturer. Coromatics uppdrag blir att säkerställa stabil datakommunikation med en väl genomarbetad infrastruktur.

Coromatic meddelar idag att MAX IV-laboratoriet, en del av Lunds Universitet, har valt Coromatic som sin partner för att bygga säker tillgänglighet till datakommunikation för sitt nya forskningscenter MAX IV och den nya s.k. lagringsringen som nu byggs. MAX IV invigs och tas i bruk av forskare den 21 juni 2016.

MAX IV blir den mest moderna synkrotronljusanläggningen i världen och här kommer forskare att kunna undersöka molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än vad man tidigare kunnat göra. I MAX IV-laboratoriet kan forskare från hela världen inom många forskningsområden göra nya upptäckter inom exempelvis materialvetenskap, medicin och miljöforskning. Tillgänglighet till datakommunikation är helt avgörande för att forskarna ska kunna genomföra sina studier.

Coromatics inledande uppdrag handlar om att konsultera MAX IV-laboratoriet kring hur de ska designa och bygga den verksamhetskritiska datakommunikationen på anläggningen, för att säkerställa att forskning kan bedrivas utan avbrott. Steg två av uppdraget handlar om att bygga en nätinfrastruktur, inklusive ett fibernät, för hela MAX-labs område för effektiv kommunikation och tillgänglighet. Inom ramen för detta arbete ska Coromatic även designa och bygga två kompletta och helt redundanta datacenter inklusive elinstallation, kyla och fysisk infrastruktur så som rack, brandskydd och strömlister. Byggnationen av lösningen sker etappvis vartefter den nya anläggningen färdigställs.

Coromatics inledande uppdrag handlar om att konsultera MAX IV-laboratoriet kring hur de ska designa och bygga den verksamhetskritiska datakommunikationen på anläggningen, för att säkerställa att forskning kan bedrivas utan avbrott. Steg två av uppdraget handlar om att bygga en nätinfrastruktur, inklusive ett fibernät, för hela MAX-labs område för effektiv kommunikation och tillgänglighet. Inom ramen för detta arbete ska Coromatic även designa och bygga två kompletta och helt redundanta datacenter inklusive elinstallation, kyla och fysisk infrastruktur så som rack, brandskydd och strömlister. Byggnationen av lösningen sker etappvis vartefter den nya anläggningen färdigställs.

– Att datakommunikationen fungerar är verksamhetskritiskt och för att MAX IV-laboratoriet ska vara den forskningsplats i världsklass som det varit under 30 år, säger Darren Spruce, IT-ansvarig på MAX IV-laboratoriet.
– Coromatics helhetserbjudande och djupa kompetens kring rådgivning, design och byggnation, samt deras höga servicenivå var avgörande faktorer varför vi valde att samarbeta med dem. Fullt utbyggt räknar vi med att ta emot drygt 2000 forskare om året från hela världen och i detta arbete är tillgängligheten till datakommunikation helt avgörande för framgångsrik forskning.
Design och byggnation för att säkra datakommunikationen är inledd och skall vara klart till invigningen i juni 2016. När anläggningen är byggd ansvarar Coromatic för service av datacentren och datakommunikationsnätet.
– Vi är glada att MAX IV-laboratoriet har gett oss förtroendet att designa, bygga och säkra all kritisk datakommunikation för den nya forskningsanläggningen, säger Thomas Wunger, landschef Sverige, Coromatic. Arbetet är komplext så till vida att datakommunikation från början är centralt för att över huvud taget kunna bygga den nya synkrotronljusanläggningen.

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...