• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

UNDERSÖKNING: Svenska IT-tjänsteföretag framgångsrika under 2022 trots ökad konkurrens

Hybridarbete och molnet är här för att stanna, men det råder viss oenighet bland svenska IT-tjänsteleverantörer gällande huruvida leveranserna ska ske via abonnemangsbaserade tjänster eller inte. Detta visar 2022 års upplaga av Dattos rapport State of the MSP.

-

Scott Gower regional sales manager Nordics på Datto

Datto, som är en del av Kaseya, har precis publicerat rapporten State of the MSP, som kartlägger hur IT-tjänsteleverantörer (MSP:er) upplever kunders efterfrågan på IT-tjänster. I studien frågade Datto 1 800 MSP:er världen över – inklusive nästan 200 i Sverige, Danmark och Norge – om deras erfarenheter av den nuvarande marknaden för IT-tjänster. 

Pandemin har resulterat i att MSP:er över hela världen upplevt en större efterfrågan på lösningar för hem- och hybridarbete. Så är fallet för 54 procent av skandinaviska MSP:er, som svarat att de har upplevt ökad omsättning under covid-19-begränsningarna. 

Bara 10 procent av de tillfrågade MSP:erna upplevde en fallande omsättning på grund av covid-19-begränsningarna, och så många som 82 procent förväntar sig att deras intäkter kommer att öka inom de kommande tre åren. Det beror bland annat på att hybridarbetet är här för att stanna, vilket resulterar i ökad aktivitet för många MSP:er. 

En annan anledning till att svenska MSP:er förväntar sig ökade intäkter beror på företagens ökade användning av molnet. Hela 91 procent uppger att de erbjuder molnbaserad infrastruktur på abonnemangsbasis. Det inkluderar även lösningar som Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR) (89 procent) och tjänster inom produktivitets-programvara (90 procent), som båda stöttar svenska företags ökade användning av molnlösningar. 

– Under pandemin upplevde vi hur snabbt svenska företag kunde anpassa sig till hemarbete. Men utöver att vi såg nya enheter kopplas upp mot företagens nätverk, innebar det utökade hemarbetet också att vi som IT-tjänsteleverantör fick se till att leverera extra klientsäkerhet, nätverkssäkerhet och utbilda våra kunders medarbetare i både IT-säkerhet och användning av molnet. Molnbaserade infrastrukturer kommer fortsatt vara allt mer vanliga, och tillsammans med ökad säkerhet kommer dessa att uppta en stor de av vår arbetstid och våra prioriteringar under 2023, säger Marcus Andersson, affärsområdeschef på IT-tjänsteleverantören Connect.

En annan trend som undersökningen visar på är utvecklingen av MSP:ers affärsmodeller. Cirka 33 procent av de skandinaviska MSP:ernas intäkter kommer från traditionell timförsäljning av ”break and fix”-tjänster, medan abonnemangsbaserade IT-tjänster utgör 60 procent av omsättningen. Det är faktiskt en minskning från 2021 års rapport, där abonnemangsbaserade IT-tjänster stod för 70 procent av IT-tjänsteföretags omsättning.  

– Minskningen av abonnemangsbaserade IT-tjänster överraskar oss lite. Men i en tid präglad av ekonomisk osäkerhet är många företag tydligen tveksamma till att teckna nya fasta abonnemang. Tendensen är därför nu att nya kunder i högre grad än tidigare börjar med timbaserad ad-hoc-support och byter till abonnemangsbaserade IT-tjänster först när de har testat leverantörens förmåga och därefter börjat lita på leverantörens professionalitet, säger Scott Gower, Nordenchef på Datto, som numera är en del av Kaseya.

Undersökningen visar också att nästan hälften (44 procent) av de nordiska MSP:erna kämpar med att rekrytera kvalificerad arbetskraft – en trend som även ses i resten av världen. Det är därför inte förvånande att svenska MSP:er är extra oroade över ökad konkurrens (28 procent), sjunkande omsättningsökning (24 procent) och brist på IT-personal (16 procent).

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i branschen kan jag konstatera att de flesta sakkunniga är överens...

REKLAMSAMARBETE

Kvantdatorsäker kryptering i framtidens försvar 

Det svenska samhället är en del av den digitaliserade världen, vilket för med sig effektivitet och frihet för både myndigheter och invånare. Tyvärr innebär...

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

REKLAMSAMARBETE

Resiliens som drivkraft: Vårt uppdrag är att stärka samhället

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense, har specialiserat sig på frågor om resiliens och organisationers förmåga att stå emot hot...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Sverige, ett av hacktivismens huvudmål under 2023

Hacktivism är en form av dataintrång, med målet att främja politisk eller social aktivism genom spionage, sabotage, desinformation eller utpressning. Den mest drabbade regionen...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i...