- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

UNDERSÖKNING: Svenska IT-tjänsteföretag framgångsrika under 2022 trots ökad konkurrens

Hybridarbete och molnet är här för att stanna, men det råder viss oenighet bland svenska IT-tjänsteleverantörer gällande huruvida leveranserna ska ske via abonnemangsbaserade tjänster eller inte. Detta visar 2022 års upplaga av Dattos rapport State of the MSP.

-

- Annons -
Scott Gower regional sales manager Nordics på Datto

Datto, som är en del av Kaseya, har precis publicerat rapporten State of the MSP, som kartlägger hur IT-tjänsteleverantörer (MSP:er) upplever kunders efterfrågan på IT-tjänster. I studien frågade Datto 1 800 MSP:er världen över – inklusive nästan 200 i Sverige, Danmark och Norge – om deras erfarenheter av den nuvarande marknaden för IT-tjänster. 

Pandemin har resulterat i att MSP:er över hela världen upplevt en större efterfrågan på lösningar för hem- och hybridarbete. Så är fallet för 54 procent av skandinaviska MSP:er, som svarat att de har upplevt ökad omsättning under covid-19-begränsningarna. 

Bara 10 procent av de tillfrågade MSP:erna upplevde en fallande omsättning på grund av covid-19-begränsningarna, och så många som 82 procent förväntar sig att deras intäkter kommer att öka inom de kommande tre åren. Det beror bland annat på att hybridarbetet är här för att stanna, vilket resulterar i ökad aktivitet för många MSP:er. 

En annan anledning till att svenska MSP:er förväntar sig ökade intäkter beror på företagens ökade användning av molnet. Hela 91 procent uppger att de erbjuder molnbaserad infrastruktur på abonnemangsbasis. Det inkluderar även lösningar som Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR) (89 procent) och tjänster inom produktivitets-programvara (90 procent), som båda stöttar svenska företags ökade användning av molnlösningar. 

– Under pandemin upplevde vi hur snabbt svenska företag kunde anpassa sig till hemarbete. Men utöver att vi såg nya enheter kopplas upp mot företagens nätverk, innebar det utökade hemarbetet också att vi som IT-tjänsteleverantör fick se till att leverera extra klientsäkerhet, nätverkssäkerhet och utbilda våra kunders medarbetare i både IT-säkerhet och användning av molnet. Molnbaserade infrastrukturer kommer fortsatt vara allt mer vanliga, och tillsammans med ökad säkerhet kommer dessa att uppta en stor de av vår arbetstid och våra prioriteringar under 2023, säger Marcus Andersson, affärsområdeschef på IT-tjänsteleverantören Connect.

En annan trend som undersökningen visar på är utvecklingen av MSP:ers affärsmodeller. Cirka 33 procent av de skandinaviska MSP:ernas intäkter kommer från traditionell timförsäljning av ”break and fix”-tjänster, medan abonnemangsbaserade IT-tjänster utgör 60 procent av omsättningen. Det är faktiskt en minskning från 2021 års rapport, där abonnemangsbaserade IT-tjänster stod för 70 procent av IT-tjänsteföretags omsättning.  

– Minskningen av abonnemangsbaserade IT-tjänster överraskar oss lite. Men i en tid präglad av ekonomisk osäkerhet är många företag tydligen tveksamma till att teckna nya fasta abonnemang. Tendensen är därför nu att nya kunder i högre grad än tidigare börjar med timbaserad ad-hoc-support och byter till abonnemangsbaserade IT-tjänster först när de har testat leverantörens förmåga och därefter börjat lita på leverantörens professionalitet, säger Scott Gower, Nordenchef på Datto, som numera är en del av Kaseya.

Undersökningen visar också att nästan hälften (44 procent) av de nordiska MSP:erna kämpar med att rekrytera kvalificerad arbetskraft – en trend som även ses i resten av världen. Det är därför inte förvånande att svenska MSP:er är extra oroade över ökad konkurrens (28 procent), sjunkande omsättningsökning (24 procent) och brist på IT-personal (16 procent).

- Annons -

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

IMY publicerar vägledning för integritetsanalys

IMY publicerar nu ”Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete”. Vägledningen riktar sig främst till de som tar fram författningsförslag som innebär att personuppgifter behandlas, till...
- Annons -

Stärkt system för samordningsnummer

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha...

Hon blir ny ordförande för Tech Sveriges Hållbarhetsråd

Johanna Giorgi, hållbarhetschef för AddSecure, har utsetts till ordförande för Tech Sveriges hållbarhetsråd.Rådet arbetar aktivt både för att lyfta fram techbranschen som möjliggörare av...
- Annons -

Lagförslag om hjärtstartare i bostadsområden

Det inträffar runt 6 000 hjärtstopp om året utanför sjukhus i Sverige. Genom hjärt-lungräddning överlever ungefär var tionde. Den siffran skulle kunna dubblas om...

Hallå där, Rahmina Khatun, en av tre mottagare av ISACA-stipendiet 2022

Motiveringen lyder:I denna uppsats rätas frågetecknet ut till ett utropstecken och arbetet belyser att kamerabevakning utan tillståndskrav på platser där allmänheten inte äger tillträde...

Utbildning ska ge tågpersonal verktyg för att hantera hot och våld

Anmälda arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld som leder till sjukfrånvaro ligger högt inom spårbunden trafik.* Att ge till exempel tågvärdar och konduktörer ökade...

PAM-as-a-Service ger ett extra lager för ökad säkerhet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Många allvarliga cyberattacker inleds genom att hackaren lyckas ta över så kallade privilegierade användarkonton....

PTS övade cyberförsvar

Under två dagar, 29-30 november, genomfördes PTS CDX 2022, (CyberDefenceExercise) en teknisk övning tillsammans med deltagare ur sektorn elektronisk kommunikation. Övningen genomfördes på FOI:s...

A-kassans utbetalningar skjuts upp efter cyberattack

Softronic sköter bland annat driften åt a-kassorna, som på grund av attacken meddelat att utbetalningarna från dem kommer att dröja."Av säkerhetsskäl kommer torsdagens utbetalning...

Offren för utpressningsattacker har ökat med 138 procent i Norden

Bland resultaten framkommer att det totala antalet incidenter ökat med drygt fem procent från föregående år. I snitt utsattes varje kund för fler än...

Säkerhet och digitalisering högst prioriterat för företags betalningslösningar inför 2023

Att stärka säkerheten är den satsning som företagen prioriterar allra högst när det gäller betallösningar, visar undersökningen. På andra plats hamnar digitalisering av betalningar,...

Gömmer sig en “cyberspion” i din datainfrastruktur?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Cyberattacker är svåra att upptäcka. I snitt tar det upp till 287 dagar att...

2Secure anställer informationssäkerhetskonsult

Erik Baumgardt är i grunden statsvetare och inriktade sig tidigt på säkerhetspolitik och integritetsfrågor.– Jag vill utvecklas och lära nytt och såklart bidra till...

Verktyg ska hjälpa att systematisera och brottsförebygga i skolor

– Tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge har vi på den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige utvecklat ett verktyg som möjliggör ett kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt...

PAM-as-a-Service ger ett extra lager för ökad säkerhet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Många allvarliga cyberattacker inleds...