• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

UNDERSÖKNING: Omvärldsläget håller vd:ar vakna om nätterna 

Det rådande omvärldsläget med krig och geopolitisk osäkerhet är det som oroar vd:ar mest. Det är den fråga de känner sig minst trygga med att hantera – samtidigt som det anses vara den viktigaste. Det visar en ny undersökning genomförd av chefrekryteringsföretaget Heidrick & Struggles.

-

Patrik Hammar, Sverigechef för Heidrick & Struggles

 – 2024 står vd:ar inför uppgiften att navigera i en historiskt skakig omvärld. Faktorer som svårberäkneliga inflationsnivåer och geopolitiska konflikter ställer dem inför hård prövning. Det kräver kompetens som många idag saknar. Endast 29 procent av tillfrågade vd:ar känner sig idag trygga med organisationens förmåga att hantera den geopolitiska osäkerheten, säger Patrik Hammar, Sverigechef för Heidrick & Struggles. 

Utöver det osäkra omvärldsläget är vd:arnas farhågor stora även kring regulatoriska hinder, störningar i leveranskedjan och oförutsedda teknikproblem. När de tillfrågades om hur trygga de känner sig inför olika utmaningar hamnade dessa tre frågor i botten. Endast 32 procent känner sig trygga med att hantera eventuella oförutsedda teknikproblem. Vad gäller störningar i leveranskedjan och regulatoriska hinder – endast 31 respektive 29 procent.

Resultatet visar även att få vd:ar – endast 8 procent – ser klimatförändringarna som en av de viktigaste frågorna 2024. Samtidigt har många av vd:arna, 42 procent av totalt 2 320 tillfrågade, förtroende för organisationernas hantering av frågan. Undersökningen omfattar även svar från 836 styrelsemedlemmar. Både de och vd:arna oroar sig för framtida kompetensförsörjning – hela 57 procent uppger att de knappt eller inte alls känner sig trygga med sin organisations successionsplan för framtiden.

– Vilka frågor och utmaningar som anses viktigast varierar naturligtvis över tid. Men vi förväntar oss oavsett att förmågan att leda – under skakiga omständigheter i en polariserad värld – kommer att utgöra kärnan av effektivt, framgångsrikt ledarskap under en överskådlig tid framöver. I det ingår även att säkra en robust successionsplan, avslutar Patrik Hammar. 

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...