• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

UNDERSÖKNING: 9 av 10 kan inte upptäcka och agera mot cyberhot inom en timme

Palo Alto Networks undersökning State of Cloud-Native Security belyser allvarliga säkerhetsluckor och utmaningar när verksamheter flyttar till molnet.

-

Palo Alto Networks presenterar nu sin rapport 2023 State of Cloud-Native Security, resultatet av en undersökning som besvarats av över 2 500 chefer och specialister från hela världen. Det övergripande syftet med undersökningen, som nu genomförts för tredje året, är att ta reda på mer om företagens molnstrategier och hur dessa fungerar.

Organisationer i alla storlekar flyttar nu mer och mer av sin verksamhet till molnet. Samtidigt kämpar de flesta med att automatisera säkerhetsarbetet och minska riskerna kring molnet. Undersökningen visar att många företag strävar efter att förbättra säkerheten tidigare i utvecklingskedjan och att jobba med färre leverantörer, som erbjuder en större bredd av säkerhetslösningar.

Samtidigt som molnanvändningen ökar växer säkerhetsproblemen – Hybridarbete, som blev det normala under pandemin, ledde till en ökning av molnanvändningen med mer än 25 procent. Flytten till molnet har inneburit mer komplexa förutsättningar för applikationssäkerhet och det blev svårt för säkerhetsarbetet att hålla jämna steg.

De flesta organisationer är långsamma på att upptäcka och reagera på hot – 90 procent av de organisationer som medverkar i undersökningen uppger att de inte kan upptäcka, begränsa eller avvärja cyberhot inom en timme. En majoritet anser att de har svag beredskap och behöver förbättra sin förmåga –för att t ex skapa synlighet över flera moln, tillämpa verksamhetsstyrning mer konsekvent i hela IT-miljön och att sköta incidenthanteringen mer effektivt.

Svag förståelse för säkerhetsansvar – Frågan om vilka som är de främsta utmaningarna med att flytta till molnet gav samma slags svar som i undersökningen från 2020: Svårigheter att skapa heltäckande säkerhet, regelefterlevnad och komplicerad teknik. En stor majoritet (78 procent) av organisationerna har delegerat ansvaret för molnsäkerhet till enskilda team, medan nära hälften (47 procent) menar att en majoritet av medarbetarna inte förstår sitt eget ansvar för säkerheten.

Större behov av ”kod-till-moln”-säkerhet – När applikationer byggs i molnet med hjälp av standardprogramvara riskerar sårbarheter i utvecklingsverktygen att göra den färdiga applikationen osäker. Därför efterlyser företagen nu en bättre och djupare samverkan mellan utvecklare och säkerhetsteam. 81 procent av de svarande uppger de har tagit in säkerhetsexperter i sina utvecklingsteam.

– Att slarva med säkerheten för molnbaserade system är det ingen som har råd med i dag. Tre fjärdedelar av organisationerna tar ny eller uppdaterad kod i produktion varje vecka, och nästan 40 procent inför dagligen ny kod. I takt med att molnet används alltmer kommer det att krävas en strategi för att säkra applikationer från kod till molnet, inklusive multimolnmiljöer, säger Ankur Shah, senior vice president, Prisma Cloud på Palo Alto Networks.

Trend mot konsolidering – Tre fjärdedelar av de tillfrågade säger att det är svårt att avgöra vilka säkerhetsverktyg som är mest nödvändiga för verksamheten. Följden blir att man ofta skaffar separata lösningar för olika enskilda behov. Organisationerna i undersökningen använder i genomsnitt över 30 olika säkerhetsverktyg, av vilka sex till tio hanterar molnsäkerhet. 

Med så många olika verktyg blir det svårt för ledningen att skaffa en djupare insyn i hela sin molnportfölj. 76 procent av de svarande anser att användning av många olika säkerhetsverktyg resulterar i ”döda vinklar” som påverkar deras förmåga att prioritera risker och förebygga hot. 80 procent tror att de skulle ha nytta av en centraliserad säkerhetslösning som omfattar alla deras molnkonton och tjänster.

En tydlig väg framåt – Samtidigt som pandemin skapat osäkerhet har de molnsatsningar som gjorts som regel blivit lyckade. Organisationer som gjort molninfrastruktur till ett strategiskt fokus för verksamheten har generellt varit mer framgångsrika. Det betyder att molnsäkerhet är en tydlig möjliggörare för affärsutveckling.

Bättre säkerhet är givetvis ingen garanti för framgång. Men att ha säkerheten under kontroll – konsolidera verktyg och leverantörer och tillämpa beprövade strategier för DevSecOps och automation av säkerhet skapar möjligheter för utvecklingsteam att göra ett bättre jobb och tillför organisationen verktyg som den behöver för att lyckas.

REKLAMSAMARBETE

Säkra leverantörskedjan

Hot och risker kopplat till leverantörskedjan är ett gissel som går tillbaka många år. Många är de incidenter där just underleverantören och deras bristande...

FLER NYHETER

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är enkla att förstå i stora drag. Det handlar om att...

REKLAMSAMARBETE

Nyckelfri vardag för din bostadsrättsförening

– I en bostadsrättsförening finns det många fysiska nycklar, där förvaltaren måste låsa upp för de boende när de tappat bort sina nycklar. Detta...

Cyberhot mot sjukvården fortsätter öka

Under det senaste året har attackerna ökat med 78 procent och stigit till ett genomsnitt på 1 426 attacker per organisation och vecka, en...

REKLAMSAMARBETE

Teknik för en säkrare energibransch

Ett ställverk på en avlägsen plats. En transformatorstation djupt inne i skogen. Mängder av viktiga – och geografiskt spridda – byggnader. Så ser verkligheten...

Ny försäljningschef på Basalt

Ulrika Wergens har under många år arbetat med försäljning, ledning, förändringsledning och affärsutveckling inom bland annat IT- säkerhets- och utbildningssektorn.– Att få arbeta...

CSG får fortsatt förtroende som trygghetsvärdar av SL

Uppdraget, som startade den 1 oktober 2020, innefattar en löptid om totalt tre år med en option på ytterligare två plus ett år. Trafikförvaltningen...

REKLAMSAMARBETE

Vem, mot vem – och hur? En kategorisering av cyberkriminella, deras offer och deras...

Året började med en internationellt uppmärksammad attack mot en oljetank, tätt följt av hackergruppen Lapsus$s angrepp mot Samsung – då en hel del konfidentiella...

OneMore Secure ingår partnerskap med norskt investeringsföretag

OneMore Secure grundades 2022 och släppte i januari 2023 sin Saas-tjänst med en säkerhetsdeklaration, baserad på 40 verifierade kontrollpunkter som visar på företags motståndskraft...

Så kan självkörande bilar bli säkrare

Avancerade förarassistanssystem (ADAS) och automatiserad körning (AD) förbättrar körkomforten och gör trafiken säkrare genom att antalet olyckor på våra vägar minskas. Om man utvecklar...

Utbyggnad av fiber och 5G minskar bredbandsklyftan

Utbyggnaden av fibernät utanför tätort driver på den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar i sin årliga kartläggning. Täckningen av 5G-nät har också ökat betydligt...

Möt den grävande journalisten Tom Burgis under Penningtvättsdagarna

Tom Burgis är författare till den storsäljande boken Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World och kommer att rapportera för den brittiska dagstidningen...

Tempest Security inför AI-driven larmfiltrering

– U-Filter visade sig vara upp till tre gånger mer effektivt vid filtrering av falsklarm än andra lösningar. Vi använder U-filter i skarp drift i...

Ny HR-chef på Heras

Maria Mäki tillträde sin nya roll som HR-chef för Heras AB i november 2022. Huvudkontoret har sitt säte i Helsingborg, men rollen innebär ansvar...

IMY startar innovationshub

I april 2021 fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag av regeringen att genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor...

Technopolis signerar långsiktigt avtal med Rapid Säkerhet

– Det som avgjorde vårt val av Technopolis är helheten. Det finns mycket bra här – närhet till våra kunder, lokalernas utformning och potential,...

Du kan aldrig skydda det du inte vet finns

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Tyvärr finns det inga tecken på att cyberattackerna minskar. Faktum är att de viktiga...

Advenica blir medlem i forskningssamarbetet Software Center

Software Center har som mission att avsevärt förbättra Software Engineering-kapaciteten och digitaliseringsförmågan hos mjukvaruintensiv industri. Forskningen handlar därför om hur digital transformation påverkar ett...

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är...