• Digital säkerhet
 • Traditionell säkerhet
 • I FOKUS
 • Nyhetsbrev

Trygghet tema på Höstmötet

-

Tommy Sköld, konsult på Projsec.
Tommy Sköld, konsult på Projsec.

Försvåra-fördröja-förhindra eller 3 x F=0. Bakom den formeln står Tommy Sköld, konsult på Projsec. Hans budskap på Höstmötet, som arrangeras av Swesecs delbranschförening SEM Groups, nyligen handlade om fyra viktiga komponenter:

 • försvåra inbrott och bortförande av stöldgods
 • göra det mer riskabelt att begår brott
 • minska lönsamheten av brott
 • öka tryggheten

Året stipendiat av Hans Wermdalens stipendium, som delas ut av Swesec och Företagsuniversitet, fanns också på plats. Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige, delade ut kängor till både polisen och kommunerna, men pekade också på lösningar.

Inledningstalaren Tommy Sköld radade upp alla de risker vi står inför som företagare – allt från inbrott till bad will/varumärkespåverkan

En av de svagaste länkarna i kedjan är inte helt oväntat vi människor. Därför tryckte han hårt på att samspelet Människa-Teknik-Organisation (MTO) måste hänga ihop och vara synkroniserat i alla delar.

Några viktiga steg mot bättre skyddsåtgärder är enligt Sköld följande punkter:

 • MTO
 • Medvetenhet
 • Sunt förnuft
 • Rutiner
 • Avvikelserapportering
 • Utbildning-fortbildning

Sedan är det givetvis en rad tekniska skyddsåtgärder som måste vidtas parallellt.

Hur ser då framtiden ut?

Tommy Sköld pekade på en rad faktor som är både hot och som kan ge affärsmöjligheter för berörda branscher:

 • Ökat åldrande innebär fler vård-/demensboende
 • Skolor – safe rooms och paniklarm?
 • Ökat kollektivt resande – många människor på samma plats
 • Mer komplexa byggnader – ökade projekteringskrav
 • Avancerade funktionskrav – påverkansfaktorer
 • Hot och våld – hur möter vi och förebygger risker?
 • Kompetensförsörjning – säkerhet, projektering m m
 • Europeiska standarder vs svenska myndighetskrav
img_0361
Magnus Lindgren, Tryggare Sverige.

En annan mycket uppskattad talare var Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige, som är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organisation).

Et av stiftelsens viktigaste budskap är att polisen och kommunerna saknar den förmåga som krävs för at förebygga brott och öka tryggheten. Ett stort problem är att kommunerna saknar ett lagstadgat ansvar för att förebygga brott med konsekvensen att det brottsförebyggande arbetet ser mycket olika ut i Sveriges 290 kommuner.

Magnus Lindgren påminde om att det krävs tre faktorer för att ett brott ska begås:

 • En motiverad förövare
 • Ett lämpligt objekt
 • Avsaknad av kapabla väktare

Historiskt sett har samhället ägnat stora resurser åt social prevention för att minimera antalet motiverade förövare dvs. att försöka fånga upp ungdomar i tidig ålder och styra bort dem från brottets bana.

– Det är ett viktig arbete, betonade Magnus Lindgren, men minst lika viktigt är den situationella preventionen, som tar sikte på att minimera lämpliga objekt och öka närvaron av kapabla väktare.

Det är precis det som skedde i New York med en dramatiskt minskad brottslighet när polisen i princip införde nolltolerans även mot vardagbrotten.

Stiftelsen har en rad förslag för hur vi ska komma till rätta med brottsligheten:

Återupprätta förtroendet för rättsstaten

Utgå från kunskapen om brottslighetens kostnader

Involvera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet

Arbeta med situationella lösningar (situationell prevention)

Förbättra stödet till brottsdrabbade

Bygg upp en ny säkerhetsorganisation med inriktning mot brottsförebyggande arbete

Inrikta arbetet mot den organiserade brottsligheten

Lär mer om Tryggare Sverige:

Deltagarna fick också senaste nytt om EPD (Environmental Product Declaration) och man fick också inblick i det internationella nätverket ARGEs prioriterade områden för de närmaste åren. För dig som är intresserad av EPD och hur det påverkar lås- och säkerhetsbranschen kan du läsa mer här:

Text: Henrik Kolga

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...