• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tryggare Sverige anmäler P1-programmet Medierna

-

MagnusL
Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare Sverige.

I ett inslag i programmet Medierna (P1) den 31 januari 2015 presenterades en rad felaktiga sakuppgifter samt värderande och starkt kritiska ställningstaganden från Sveriges Radios programledare med anledning av en rapport från Stiftelsen Tryggare Sverige om brottsförebyggande arbete mot klotter.

– I inslaget sägs bland annat att Tryggare Sverige manipulerat svarsalternativen för att få fram en vinklad bild och ”att vi slagit något slags rekord i manipulering av svarsalternativen”. Nu backar Medierna från dessa allvarliga anklagelser och säger i ett uttalande i söndagens program att man beklagar vissa formuleringar, till exempel beträffande en fråga som skulle kunna tolkas som en antydan till att Tryggare Sverige hade en avsikt att manipulera svarsalternativen, skriver Tryggare Sverige i ett pressmeddelande.

En rad faktafel

Fortfarande kvarstår dock att inslaget bygger på en rad faktafel samt ensidiga ställningstaganden och värdeomdömen från programledarens sida, enligt Tryggare Sverige. Därför anmäler man nu Medierna till Granskningsnämnden för radio och  för den skada inslaget orsakat stiftelsen.

Under åren har Stiftelsen Tryggare Sverige presenterat en rad kartläggningar av frågor som rör bland annat dödligt våld, brott i nära relationer, kontaktförbud, polisiära hot- och riskbedömningar, barnmisshandel, våld i offentlig miljö och bostadsinbrott.

För ett par veckor sedan presenterade man en ny rapport med fokus på brottsförebyggande åtgärder mot klotter och vilka erfarenheter som kan dras av införandet av så kallade lagliga graffittiväggar. Resultaten visade att många kommuner har lagliga graffitiväggar eller diskuterar att införa sådana, inte sällan med motiveringen att detta är en åtgärd som minskar klotter i kommunen. Något starkt stöd för detta gick dock inte att finna i litteraturstudien. Utifrån litteraturstudien och nyckelpersonsintervjuerna kunde också konstateras att det fanns en del erfarenheter som tyder på att klotter i vissa fall tvärtom tenderar att öka i anslutning till lagliga graffitiväggar.

Även om kunskapsläget fortfarande får betraktas som osäkert ansåg man att det fanns ett allmänintresse av att gå ut med dessa resultat, inte minst mot bakgrund av att många kommuner haft uppfattningen att lagliga väggar är en metod som förebygger klotter. I ett inslag i Medierna den 31 januari 2015 sägs att Stiftelsen Tryggare Sverige manipulerat svarsalternativen för att få fram en vinklad bild och ”att vi slagit något slags rekord i manipulering av svarsalternativen”.

– Det är bra att man nu backar och tar tillbaka ogrundade anklagelser, men fortfarande kvarstår att inslaget bygger på en rad felaktigheter. Genom att publicera rena faktafel och systematiskt utelämna relevanta fakta som talar emot den tes man driver, gör sig programmet Medierna skyldiga till precis det som de i sitt inslag anklagar oss för; nämligen att presentera en vinklad bild av verkligheten, säger juristen och före detta polischefen Karl-Åke Pettersson (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Det mest allvarliga är dock att Medierna genom att presentera direkta felaktigheter och starkt vinklade inslag har fått flera redaktioner att backa från sin rapportering om att kommuner inför lagliga grafittiväggar som ett brottsförebyggande verktyg trots att det saknas starkt stöd för detta påstående.

– I inslaget kritiserar Medierna exempelvis Sveriges Radio P4 Jönköping för att inte ha läst vår rapport innan publicering. Till vår förvåning förefaller det som att Medierna gjort motsvarande misstag och inte ens tagit del av det frågeformulär där de frågor som man kritiserar finns, säger generalsekreteraren Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

 

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...