• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

”Tillverkare av elbilar och laddlösningar måste bli bättre på IT-säkerhet”

Under 2021 dubblade vi antalet elbilar i Sverige och utvecklingen på den fronten ser god ut framöver. Men, med något gått kommer nästan alltid något ont –  elbilar, som är ständigt är uppkopplade, kommer med all sannolikhet att bli allt mer utsatta för cyberattacker i framtiden, det menar Cecilia Routledge, globalt ansvarig för E-mobility på CTEK.

-

Cecilia Routledge, global director energy & facilities på CTEK. 

Allt fler produkter som vi omger oss med i vardagen är anslutna till internet och styrs via appar i våra mobiltelefoner. Och ju fler sådana enheter som nyttjas av individer eller företag, desto mer känslig information kan samlas in och utnyttjas av cyberbrottslingar.

– Jag tror att många inte inser att dessa produkter har lite eller ingen grundläggande säkerhetsteknik installerad och därför är sårbara för intrång. Många tillverkare kommer därför att få ta ett större ansvar för säkerheten i framtiden. Med elbilarnas extremt snabba intåg på marknaden gäller detta i allra högsta grad även för tillverkare av elbilar och infrastruktur för laddstationer, säger Cecilia Routledge.

En elbil består av komplexa datorstyrda system, fulla av värdefull information, som sannolikt kommer att bli attraktiva mål för cyberkriminella i allt högre grad. För en hackare kan de inbyggda Bluetooth-systemen enkelt fungera som en digital dörröppnare. Där kan skadlig programvara installeras så att angripare kan ansluta sig till bilen, vilket i värsta fall kan utgöra ett hot mot förare.

Så hur kan tillverkare och leverantörer ta sin del av ansvaret? 

– Så länge det inte finns någon standard för cybersäkerhet på detta område är det förarna själva som måste ta ansvar för sin egen säkerhet. Med den drastiska ökningen av elbilar och tillhörande utrustning skulle jag säga att det faktiskt brinner i knutarna, säger Cecilia Routledge.

Hon understryker att det krävs insatser för att möta detta växande behov på ett säkert sätt. Insatser från alla inblandade aktörer – tillverkare och leverantörer, apputvecklare och programmerare.

– Vi behöver flexibla lösningar som fungerar tvärs över, för alla parter, säger hon.

– Ett bra ställe att börja är med öppna kommunikationsprotokol för elbilsladdning (OCPP). Detta öppnar upp för kommunikation mellan laddstationerna, så att administrationssystem från olika leverantörer ska kunna prata med varandra. Som tur är den offentliga sektorn på god väg, men vi upplever att många på den privata marknaden fortfarande vilar på hanen.

Samtidigt har det blivit allt mer vanligt att använda Wi-Fi för kommunikation mellan laddstationerna och energihushållningen.

– Det som är viktigt då är att tänka på att Wi-Fi-nätverket även kan vara en accesspunkt för hackare till byggnadens datanätverk. Det är därför viktigt att även installatörer av laddningssystem har kompetens inom IT-säkerhet. Som bransch är det minsta vi kan göra medan vi väntar på en branschstandard att komma med några råd som de flesta förstår. Möt användarna i deras vardag, avslutar Cecilia Routledge.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...