• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Teracom driftar Rakel för MSB

-

helena_lindberg4_2013_smallDen 15 april tecknade MSB avtal med Teracom AB om drift, underhåll och kundstöd för det nationella radiokommunikationssystemet Rakel. Den upphandling som avslutas i och med avtalet har förberetts och genomförts under de senaste två åren med målsättningen att kunna ingå ett långsiktigt avtal.

Avtalet med Teracom börjar gälla från den första april 2015 och gäller sju år framåt, med option på tre års förlängning.

– En förutsättning för att trygga säkerheten i hela landet är att Rakel fungerar, året runt, dygnet runt och i storm såväl som i solsken. Vi har därför gjort denna upphandling med fokus på att även i fortsättningen ha god kvalitet på drift, underhåll och kundstöd av Rakel, säger Helena Lindberg, generaldirektör för MSB.

Det är staten, genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som äger och förvaltar Rakel samt ansvarar för upphandling av drift och underhåll.

– Avtalet tar också höjd för framtida utvecklingsbehov med avseende på täckning och funktionalitet. Att Teracom äger och driver digitala marknät för radio- och tv-utsändningar innebär att det finns förutsättningar för synergieffekter som skapar samhällsnytta. Samtidigt säkerställs genom avtalet MSBs förmåga att leverera tjänster med den kvalitet som krävs för Rakels användare, säger Helena Lindberg.

Rakel används idag av drygt 460 offentliga och privata aktörer i samhällsviktiga funktioner. Rakel är fullt utbyggt i hela landet och används dagligen bland annat av polis, räddningstjänst och akutsjukvård. Även aktörer som ansvarar för exempelvis eldistribution och andra som är verksamma inom området allmän ordning, säkerhet och hälsa, samt krisberedskapsansvariga myndigheter, är anslutna till Rakel.

– Nu fortsätter vi att arbeta enligt vårt nuvarande avtal på bästa sätt, samtidigt som vi i och med detta avtal har säkrat bra kundstöd, drift och underhåll av Rakel även för framtiden, säger Stefan Kvarnerås, verksamhetschef på Rakelverksamheten.

REKLAMSAMARBETE

The Clean Feed – en podcast om hur vi gör Internet lite säkrare 

Besedo är ett svenskgrundat kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och värde för företag som har användargenererat innehåll på webben. Bland kunderna i...

FLER NYHETER

Datamulor kan frakta information åt Försvars­makten

Ny teknik gör att det går att använda allt fler informationskällor inom militär ledning, och mängden information som kan hämtas in ökar rekordsnabbt. Samtidigt...

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

Kaspersky Lab stänger ner sin verksamhet i USA

Handelskammaren menar att det föreligger en nationell säkerhetsrisk i att Ryssland ska kunna använda Kasperskys mjukvara för att spionera. Detta efter att de genomfört...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Utredning kring en förbättrad process för säkerhetsprövningar får tilläggsdirektiv

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om...

Ny hotaktör med fokus på ryska mål observerad – sprider sig nu till andra delar av världen

Kaspersky Lab skriver i sin rapport att gruppen använder sig av ett sofistikerat cyberspionageverktyg som används för övervakning, datainsamling och exfiltrering via Microsoft Graph,...

REKLAMSAMARBETE

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...