• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Teracom driftar Rakel för MSB

-

helena_lindberg4_2013_smallDen 15 april tecknade MSB avtal med Teracom AB om drift, underhåll och kundstöd för det nationella radiokommunikationssystemet Rakel. Den upphandling som avslutas i och med avtalet har förberetts och genomförts under de senaste två åren med målsättningen att kunna ingå ett långsiktigt avtal.

Avtalet med Teracom börjar gälla från den första april 2015 och gäller sju år framåt, med option på tre års förlängning.

– En förutsättning för att trygga säkerheten i hela landet är att Rakel fungerar, året runt, dygnet runt och i storm såväl som i solsken. Vi har därför gjort denna upphandling med fokus på att även i fortsättningen ha god kvalitet på drift, underhåll och kundstöd av Rakel, säger Helena Lindberg, generaldirektör för MSB.

Det är staten, genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som äger och förvaltar Rakel samt ansvarar för upphandling av drift och underhåll.

– Avtalet tar också höjd för framtida utvecklingsbehov med avseende på täckning och funktionalitet. Att Teracom äger och driver digitala marknät för radio- och tv-utsändningar innebär att det finns förutsättningar för synergieffekter som skapar samhällsnytta. Samtidigt säkerställs genom avtalet MSBs förmåga att leverera tjänster med den kvalitet som krävs för Rakels användare, säger Helena Lindberg.

Rakel används idag av drygt 460 offentliga och privata aktörer i samhällsviktiga funktioner. Rakel är fullt utbyggt i hela landet och används dagligen bland annat av polis, räddningstjänst och akutsjukvård. Även aktörer som ansvarar för exempelvis eldistribution och andra som är verksamma inom området allmän ordning, säkerhet och hälsa, samt krisberedskapsansvariga myndigheter, är anslutna till Rakel.

– Nu fortsätter vi att arbeta enligt vårt nuvarande avtal på bästa sätt, samtidigt som vi i och med detta avtal har säkrat bra kundstöd, drift och underhåll av Rakel även för framtiden, säger Stefan Kvarnerås, verksamhetschef på Rakelverksamheten.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...