• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #vård

Ta kontrollen över ungdomshemmen

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Statens institutionsstyrelse ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med 700...

RAPPORT: IT-incidenterna i vården fortsätter att öka

– Säkerhetsincidenter i vårdsektorn får långt allvarligare konsekvenser än de monetära och rättsliga följderna. Brister det i säkerheten finns risk att känslig patient- och...

Säker Vårdmiljö lanserar utbildningskoncept för hot och våld

Första delen i konceptet är en digital grundläggande utbildning som bygger på en kravspecifikation som fyra regioner tagit fram. Utbildningen ska ge vårdanställda inom...

Vårdfastigheter slarvar med brandsäkerheten

– Problemet med ouppdaterade fastighetsunderlag är att de har låg prioritet. Det kan bero på behoven att göra snabba anpassningar i verksamheters lokaler. Det...

Nästan en tredjedel av vårdgivarna uppger att patientdata äventyrats under digitala vårdbesök

Vårdgivare samlar in, hanterar och delar mängder av känslig data och måste därför vara noga med säkerheten kring informationen de tar emot. Vårdgivares ansvar...

Digitala vårdlösningar praxis – men säkerheten oroar

Kaspersky har intervjuat 389 beslutsfattare inom hälso- och sjukvård i 36 länder, för att undersöka branschens digitala utveckling och vilka problem som finns med...

Tillverkning av skyddsrockar på Svenska Mässan Gothia Towers

För att bidra i ett ansträngt läge upplåter Svenska Mässan Gothia Towers en del av sin yta till initiativet ”Skyddsrockar till vården i Göteborg”...

Digitalisering ger bättre vård – men hur blir det med IT-säkerhet?

Gigantiska säkerhetsproblem väntar i takt med att vården digitaliseras. Det kräver ökat fokus på utbildning, säkra klientenheter, centrala lösningar och strategier, skriver Dynabooks Kenni...

Great Security levererar smart vårdlösning

Företaget Oxelhelath i Storbritannien har tagit fram en mjukvarulösning som kan bearbeta och tolka informationen från digitala kameror för att utifrån denna ge hälsoinformation....

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

Antalet flygolyckor har minskat med 90 procent i västvärlden de senaste 30 åren. Förklaringen är arbetet i vad man kallar en ”juste culture”.Teckna din...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...