• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #valet2018

Personlarmslösning säkrar politikerna under valrörelsen

Nästan var fjärde förtroendevald uppger att de har påverkats i sitt uppdrag genom att ha blivit utsatta för hot eller våld, eller att de...

Otryggheten ökar bland svenskarna

En ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa visar att åtta av tio svenskar upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat...

Så förbereder sig Sverige på en rysk cyberattack under valet

Att Ryssland blir anklagade för att blanda sig i politiska val på olika håll i världen är numera vardagsmat i nyhetsflödet. Men, samtidigt har...

PwC startar intervjuserie med riksdagspartierna inför valet

Cyberhoten ökar och är redan idag ett av vår tids allra största samhällsproblem. 2018 väntas cyberbrottsligheten dessutom öka än mer. För att ta reda...

4C Strategies bjöd in till frukostseminarium

Under tisdagen bjöd 4C Strategies in till ett frukostseminarium kring riskarbete kopplat till höstens val. Deltagarna utgjordes av representanter från valnämndskanslier och säkerhetsfunktioner vid ett...

Valet 2018: Ökad säkerhet genom riskhantering av 4C Strategies

4C Strategies har fått det viktiga uppdraget att stödja Stockholms valnämnd i riskhanteringsprocessen inför valet 2018. Syftet är att öka valnämndens robusthet och förmåga...

Cyberpropaganda ett av säkerhetshoten 2018

I svenska rapporten Radar Cybersecurity 2018 konstateras att det har skett ”en markant förändrad inställning till cybersäkerhet i styrelser och högsta ledningen hos organisationer”. Flera uppmärksammade...