• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #Våldsbejakandeextremism

Förstärkt nationell samverkan och samordning ska förebygga våldsbejakande extremism

Brotts­före­byggande rådet (Brå) får därför i uppdrag att stärka samverkan mellan myndig­heter och andra relevanta aktörer för att före­bygga radikali­sering och spridning av vålds­bejakande...

Studie om skärningspunkten mellan vålds­bejakande extremism och heders­relaterat våld

– Våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck handlar om två brottsliga och demokratihotande verksamheter. Om eller hur dessa samverkar, förstärker eller gynnar varandra...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...