• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #terrorhot

Fortsatt högt terrorhot mot Sverige

– Den stundvis dramatiska händelseutvecklingen under 2023 till trots så skiljer sig årets helhetsbedömande inte nämnvärt från förra årets. Men osäkerhetsfaktorerna har blivit större...

Idrottsrörelsen vidtar åtgärder efter förhöjd terrorhotnivå

− Frågor om säkerhet tar vi på stort allvar, inte minst i dessa tider när vi befinner oss i ett försämrat säkerhetsläge. Som samhällsaktör...

Högerextremism och islamism bakom största terrorhoten

Den strategiska terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det beslutet fattade säkerhetspolischefen i januari 2022. Beslutet...

Ökat terrorhot i Sverige enligt Storbritannien

Enligt det brittiska utrikesdepartementet har risken för terrordåd ökat i Sverige. I sina reserekommendationer skriver man att terrordåd i Sverige är "mycket sannolika".Teckna din...

Informationsutbytet vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) effektiviseras

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som effektiviserar informationsutbytet inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).Personal från Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen utgör...

Säkerheten kring riksdagshuset ses över

Efter terrorattentatet utanför parlamentet i London igår, onsdag 22 mars, ses nu säkerheten runt det svenska riksdagshuset över. – Vi tittar på möjligheten att att...

EU: Anti-terrorlagar kränker mänskliga rättigheter

En ny rapport från Amnesty International, Dangerously disproportionate: The ever-expanding national security state in Europe, visar hur en mängd nya lagar antagits i snabb takt...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...