• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #tcecur

Sectragon tecknar ramavtal med Stockholms vatten och avfall

Uppskattad årsvolym är cirka 3 miljoner kronor och avtalsperioden löper i 3 år varefter SVOAhar rätt att förlänga ramavtalet, som delas mellan fyra bolag...

Sectragon tecknar avtal med Domstolsverket

I uppdraget ingår passerkontroll-, inbrotts- och överfallslarm-, fuktlarm-, temperaturlarm-, CCTV-, samt porttelefonisystem samt ett service- och supportåtagande i fem år med möjlighet till ytterligare...

LåsTeam tecknar miljonavtal med Västfastigheter

Avtalet bedöms vara värt cirka 54 miljoner kronor och löper på 2 år med förlängning på maximalt ytterligare 1 plus 1 år.– LåsTeam expanderar...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...