• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #statesecretsprivilege

State Secrets Privilege – Ett förbisett hinder mot tredjelandsöverföring av personuppgifter till USA?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.När en utomstående leverantör sköter vår informationshantering innebär detta troligen informationen kommer att vara...