• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #standarder

Standarder ska öka medvetenheten om cybersäkerhet

Med flera av Standard Solution Groups (SSG) ägarbolag och andra verksamma inom industrin har SSG:s arbetsgrupp ett pågående arbete där de tar fram två...

Reviderad standard för informationssäkerhet publicerad

Arbetet med tredje utgåvan av standarden för informationssäkerhet har pågått under längre tid och omfattat flera hundra internationella experter och behandlat runt 25 000...

Svensk blir Europaboss över låsstandarder

– Det är inte många som förstår hur viktig den här rollen egentligen är. Det handlar om en position där man faktiskt är med...

Sverige hakar på Europastandardiseringen för hyperloop

Hyperloop definieras som ett framtida säkert, snabbt och energieffektivt system för att transportera människor och varor mellan städer och länder. Det var entreprenören Elon...

Ny standard för lokala varningssystem vid naturolyckor

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar kopplade till naturolyckor ställer höga krav på säkerhet och hantering av samhället, individer och organisationer. Nu finns en ny...

Teknisk kommitté ska ta fram EU-standard för drönare

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, en teknisk kommitté som ska delta i det internationella arbetet kring standardisering av drönare. En ny EU-förordning...

Standarder blir kostnadsfria i kölvattnet covid-19

Som en följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal globala ISO-standarder som kan användas i samband med covid-19-pandemin. Standarderna omfattar bland annat anestesi...

Gemensam europeisk insats kring standarder

Som en följd av coronautbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal europeiska standarder för medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning som används i samband med covid-19-pandemin.Teckna...

Uppdaterad standard ska minimera risker med medicintekniska produkter

Inget medicinskt förfarande är utan risk, men det finns sätt att minimera risker. Ett sätt är att tillämpa sunda riskhanteringsprocesser på medicintekniska produkter. Standarden...

Två nya standarder för bättre brandskydd

SIS har i ett nordiskt standardiseringsarbete, tillsammans med de andra nordiska standardiseringsorganisationerna, tagit fram två standarder för bättre brandskydd.Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...