• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #sensec

Sensec levererar röntgen- och metalldetektionsutrustning till Kriminalvården

Upphandlingen omfattar röntgen- och metalldetektionsutrustning för Kriminalvårdens häkten, anstalter och frivården samt tillhörande produkter och tjänster såsom utbildning, service och support. Kriminalvården genomför denna...

Sensec levererar säkerhetsteknik till frivården

De säkerhetshöjande åtgärderna, som syftar till att trygga säkerheten för personalen att utföra sitt samhällsviktiga och brottsförebyggande arbete, består av en metalldetektor, likt de som...

Mil Sec Sverige certifierad för den högsta skyddsklassen

Mil Sec Sverige har sedan en tid ett nära samarbete kring säkerhetstänk med PC. Genom att uppnå certifiering i högsta skyddsklass med en så...

Sensec förvärvar Mil Sec Sverige

– Det här är ett naturligt steg för att ytterligare öka försprånget och behålla ledartröjan i Norden som ledande leverantör av säkerhet i känsliga...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är...