• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #säkervårdmiljö

Säker Vårdmiljö lanserar utbildningsportal inom säkerhetsområdet

Portalen innehåller utbildningar som säkerställer grundläggande kompetens och handlingskraft i organisationen, både gällande brandsäkerhet och att hantera och förebygga hot och våld. Genom utbildningsportalen...

Säker Vårdmiljö lanserar utbildningskoncept för hot och våld

Första delen i konceptet är en digital grundläggande utbildning som bygger på en kravspecifikation som fyra regioner tagit fram. Utbildningen ska ge vårdanställda inom...

Fyra regioner flyttar fram positionerna för att möta hot och våld

Både patienter och anhöriga befinner sig ofta i ett mentalt krisläge redan när de kommer till vården. Om personen i den sinnesstämningen upplever att deras behov inte blir tillgodosett, kan steget till att...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Relevant brandskyddsutbildning för alla regionanställda

Sett till antalet anställda dominerar sjukvården, men regionerna har också stora skaror medarbetare på kontor, kulturinstitutioner och skolor – alltså miljöer där de vid...

Säker Vårdmiljö vann upphandling om brandskyddsutbildning

Säker Vårdmiljö har vunnit Västra Götalandsregionens upphandling om brandskyddsutbildning. Upphandlingen omfattar släckövningar, brandövningar och systematiskt brandskyddsarbete för regionens 55 000 anställda.Regionen hade i sitt...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...