• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #nackademin

Nacakdemin startar nya intensivkurser inom IT kopplat till vad branschen behöver

IT-branschen befaras sakna 70 000 medarbetare år 2024 om inga särskilda insatser görs, för att råda bot på kompetensbristen föreslår IT&Telekomföretagen 10 konkreta åtgärder...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...