• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #meta

Stärkt skydd för unga på Facebook och Instagram

Det handlar primärt om att det bara är de egna vännerna som kan ta del av informationen då en omyndig person taggas i ett...

”Säkerheten kommer inte vara avgörande när användare ska välja metaverse”

– Metaversemiljön syftar till att möjliggöra för människor att interagera socialt och ekonomiskt som avatarer i en cyberrymd, vilken fungerar som en slags metafor...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...