• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #lagförslag

Lagförslag om hjärtstartare i bostadsområden

Det inträffar runt 6 000 hjärtstopp om året utanför sjukhus i Sverige. Genom hjärt-lungräddning överlever ungefär var tionde. Den siffran skulle kunna dubblas om...

Sekretessregler slopas för att fler ska kunna dömas för penningtvätt

Ett effektivt och träffsäkert regelverk mot penningtvätt som hindrar kriminella från att tvätta brottsvinster kräver att banker och myndigheter samarbetar och utbyter information. I...

Regeringens beslut för att få bukt med gängkriminaliteten

Nyligen presenterade regeringen ett 34-punktsprogram som ska förebygga och motverka gängkriminaliteten. Och i tisdags kom ett första beslut med direkt koppling till en av...

Stärkt rättssäkerhet för unga på särskilda ungdomshem

Regeringen har beslutat om en proposition med flera viktiga förslag för att öka rättssäkerheten, delaktigheten, tryggheten och säkerheten för de barn och unga som...

Nej till förslag om hemlig dataavläsning

Datainspektionen meddelar onsdagen den 7 mars att man ställer sig kritisk till förslaget till lag för så kallad hemlig dataavläsning som ska kunna användas...

Uppgifter från flygpassagerare ska användas för att bekämpa terrorism

I syfte att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet har myndigheter i flera länder i allt större utsträckning börjat samla in och analysera PNR-uppgifter....

En ny säkerhetsskyddslag

För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag.Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott....

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och den inre...

Kombinationen av AI och ransomware måste möta motstånd

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I dagsläget skapar inte...