- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #krishantering

Hesa Fredrik fyller 90 år

VMA, Viktigt Meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering...

Utredning ska se över smittskyddslagen inför framtida pandemier

– Genom att tillsätta den här utredningen tar vi vara på erfarenheterna från covid-19-pandemin och stärker samhällets förmåga att hantera framtida pandemier eller epidemier,...

Nytt samarbete mellan Vesper Group och Murphy Solution

Terrorattentatet på Drottninggatan och självmordsbombaren på Bryggargatan 2010 är exempel på kriser vi varit med om. Förlust av information, bedrägerier, personalärenden och ryktesspridning är...

Boksläpp: Att leda i kris

Ett företag behöver vara förberett på hur man ska hantera situationen om en kris uppstår. Det gäller att veta vad man som ledare ska...

Cyberattacker orsakar framtidens kriser

I Pwc:s Global Crisis Survey 2019 i vilken 2 000 organisationer medverkar svarade sju av tio bolag att de varit med om minst en...

Stockholm inför krishantering vid dödsskjutningar

Det saknas en formell krishantering vid skjutningar och dödsskjutningar. Därför inför staden nu stöd och krishantering till anhöriga samt civilsamhället vid skjutningar och det...

Rapport: Chefer har okunskap kring krishantering

DuPont Sustainable Solutions globala rapport, 2018 Global Operations Risk Survey, visar att företagsledares brist på kunskap om riskhantering utsätter företagen för direkt fara. Teckna din prenumeration...

Saab tar helhetsansvar för Post- och Telestyrelsens krishantering

Navet heter det Saabutvecklade informationssystem som ger krishanterande myndigheter en samlad lägesbild för bredband, fast och mobil telefoni. Nu har Post- och Telesstyrelsen lagt en...

Myndigheter kan söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap

Från och med den 21 maj kan myndigheter söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap. Utlysningen innehåller bland annat en inriktning för vilka områden som...

Eslövs kommun väljer Cocrisis som krishanteringssystem

Utmaningen vid allvarliga incidenter och krissituationer är att snabbt få ut viktig information till relevanta mottagare och att dessa kan kommunicera tillbaka i en...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

Har ni råd med en dataläcka?

I takt med att vår kommunikation digitaliseras, växer sig cyberhoten större och större. Den...