• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #kommuner

Nya överenskommelser om krisberedskap och civilt försvar

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har tecknat treåriga överenskommelser om statliga medel till krisberedskap och civilt försvar...

Kommunerna måste prioritera tilliten till cyberförsvaret

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.När vi kollar på undersökningens resultat ser vi att förtroendet för kommunernas IT-säkerhet och...

UNDERSÖKNING: Lågt förtroende för kommuners IT-säkerhet

Undersökningen visar bland annat att förtroendet för kommuners IT-säkerhet och datahantering är lågt bland den svenska allmänheten. På frågan hur högt förtroendet för sin...

Ny lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet

Enligt den nya lagen ska kommunerna kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Utifrån lägesbilden ska de sedan ta ställning...

Kommuners och regioners grundläggande beredskapsansvar ska utredas

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har försämrats väsentligt med anledning av Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina.Mot denna bakgrund finns ett...

Brottsförebyggande arbete i kommuner tar nästa steg med SMS-tech

Joeri van Laere, docent i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde och projektledare i ELISA projektet berättar.– Det som är lite unikt i enkättjänsten är...

Var fjärde kommun saknar resurser för sitt cybersäkerhetsarbete

Sammantaget är också fyra av tio osäkra kring sin kommuns förmåga att klara en cyberattack. Vidare upplever två tredjedelar av de säkerhetsansvariga att cybersäkerheten...

Nytt digitalt stöd för att förebygga hot och våld på jobbet

Verktyget är till för alla dem som arbetar med hot och våld i arbetsmiljön. Och kan användas av till exempel någon som arbetar som...

Brå: Kommunerna behöver rustas inför ny lagstiftning

För att få förväntad effekt av den angelägna lagstiftningen behöver ett långsiktigt, mångsidigt och gemensamt stöd till kommunerna byggas ut.– Lagförslaget har stor potential...

Nytt stöd till kommuner och civilsamhälle ska skapa samhällsnytta med hjälp av AI

– Med hjälp av AI kan vi utveckla den gemensamma välfärden på nya sätt och effektivare tackla stora samhällsutmaningar. Det är centralt att Sveriges...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...