• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #förvaltningsrätten

Sanktionsavgifter enligt säkerhetsskyddslagen

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Sammanfattning Den 1 december 2021 infördes nya bestämmelser i säkerhetsskyddslagen, vilka gav tillsynsmyndigheterna mandat att...

Verifieras överklagan till domstol avslås

Integritetsskyddsmyndigheten beslutade i september 2022 att ge Verifiera AB en reprimand och förelägga bolaget att sluta göra det möjligt att söka på personnamn, personnummer...

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i...