• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #elförsörjning

REPLIK TILL: Säkrad elförsörjning – en del av krisberedskapen

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Precis som Åsa skriver handlar en utbyggnad av lösningar för tillfällig kraftförsörjning om långsiktiga...

Säkrad elförsörjning – en del av krisberedskapen

Den ökande digitaliseringen, inte minst accelererande AI-användning, samt industrins gröna omställning, gör att behovet av el ökar. Vid specifika tillfällen kan efterfrågan i ett...

Öppen hotbild för elförsörjningen

Syftet med den öppna hotbilden är att uppdatera den antagonistiska hotbilden som ingår i Svenska kraftnäts nationella risk- och förmågebedömningen för elförsörjningen. Hotbilden ska...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...