• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #brott

Brottslighet skadar landets tillväxt

I förbundets nyligen släppta rapport ”Brott mot företag” har Nima Sanandaji räknat ut att kostnader för kriminaliteten, i form av skador respektive kostnader för säkerhet, uppgår till drygt...

Fler än hälften av Sveriges idrottsförbund saknar rutiner för att förebygga brott

Många av de problem som finns i samhället i stort förekommer även inom idrotten. Det handlar om allt från sexuella ofredanden och skadegörelse till...

Antalet anmälda brott minskade under 2022

För andra året i rad minskade antalet anmälda brott. Trots det har antalet anmälningar totalt sett ökat med tre procent jämfört med för tio...

Brotten kostar företag flera miljarder

En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att företagen förlorar åtskilliga miljarder på grund av brottsligheten. Hela sex av tio företag uppger att de...

Google lämnar ut data till polisen – mot betalning

Att polis och myndigheter begär ut data från Google är en allt vanligare företeelse. Men från och med den 13 januari tar IT-jätten betalt...

Nytt nätverk ska brottsförebygga och skapa trygghet

Bron heter det nya nätverket som länsstyrelsen Stockholm har startat.  Nätverket grundar sig på ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete samt erfarenhetsutbyte.– Det viktigaste perspektivet i...

Brott och händelser placeras ut på interaktiv karta

Webbplatsen Brottsplatskartan lanserar nu Sverigekartan - en interaktiv karta som visar brott och händelser som polisen rapporterat om.Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här–...

Nationell trygghet önskas men hur? Paneldiskussion på Trygg och säker i Malmö

I nästan en timme fick Morgan Johansson (S) (justitieminister), Hans Wallmark (M) (försvarspolitisk talesperson), Andreas Schönström (S) (kommunalråd Malmö), Erik Wennerström (Generaldirektör BRÅ), Heike...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...