- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #Basalt

Analys: En av fem chefer har gett upp cyberkriget

Åtta av tio chefer tror att de digitala hoten kommer att bli värre de kommande tre åren. Och nio av tio verksamheter ser cyberhot...

Propositionen Totalförsvaret 2021–2025 överlämnades till Riksdagen 15 oktober

Regeringens bedömning är att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas och att förmågan i såväl det militära som det civila försvaret är...

Tre av fyra samhällsviktiga verksamheter står utan beredskap

Drygt sju av tio anser att hotbilden mot den egna verksamheten är mer allvarlig idag än för tre år sedan. Det framgår av undersökningen...

Utan IT – ingen ledning

Det svenska totalförsvaret måste ha relevanta IT-system!Ett totalförsvar ska byggas upp i Sverige för att i första hand öka tröskeleffekten mot väpnat angrepp. Om...