• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #Basalt

Bara tre procent tror att samhället kan skyddas mot cyberhot

– Det är en oroande utveckling. Cyberangrepp är idag det enskilt största hotet mot verksamheter. Därför är det avgörande att beslutsfattare inom samhällsbärande organisationer...

Ny försäljningschef på Basalt

Ulrika Wergens har under många år arbetat med försäljning, ledning, förändringsledning och affärsutveckling inom bland annat IT- säkerhets- och utbildningssektorn.– Att få arbeta...

SVENSKT SÄKERHETSINDEX: Allmänheten har tappat förtroendet

Det allmänna säkerhetsläget är en högt prioriterad fråga. Senaste tiden har vi bevittnat en rad cyberattacker mot samhällsviktig verksamhet och bristerna är stora, visar...

Omegapoint och Basalt i samverkan för att möta den växande hotbilden

Det rådande geopolitiska läget, i kombination med nya avancerade hot kräver ett starkare och mer omfattande säkerhetsarbete. Det skriver Basalt i ett pressmeddelande i...

Basalt stöttar Ängelholms kommun med totalförsvarsförberedelser

– Kommunen har tagit berömvärt tidiga initiativ för att bilda sig en uppfattning om vad totalförsvarsbeslutet innebär för kommunen och skapat sig ett gott...

Analys: En av fem chefer har gett upp cyberkriget

Åtta av tio chefer tror att de digitala hoten kommer att bli värre de kommande tre åren. Och nio av tio verksamheter ser cyberhot...

Propositionen Totalförsvaret 2021–2025 överlämnades till Riksdagen 15 oktober

Regeringens bedömning är att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas och att förmågan i såväl det militära som det civila försvaret är...

Tre av fyra samhällsviktiga verksamheter står utan beredskap

Drygt sju av tio anser att hotbilden mot den egna verksamheten är mer allvarlig idag än för tre år sedan. Det framgår av undersökningen...

Utan IT – ingen ledning

Det svenska totalförsvaret måste ha relevanta IT-system!Ett totalförsvar ska byggas upp i Sverige för att i första hand öka tröskeleffekten mot väpnat angrepp. Om...