• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Swesec kräver att lagförslag stoppas

-

_HFB8689Swesecs vd, Henrik Kolga, skriver i följande debattartikel att lagförslaget som vill dra in arbetsgivarnas rätt att kontrollera arbetssökandes bakgrund är absurt.

Swesec, som organiserar 270 säkerhetsföretag, kräver att lagförslaget som vill dra in arbetsgivarens rätt att kontrollera en arbetssökandes bakgrund stoppas.

Går lagförslaget genom innebär det fritt fram för före detta inbrottstjuvar och tungt belastade kriminella att jobba i säkerhetsbranschen eftersom vi som arbetsgivare förbjuds att begära ett så kallade utdragsregister för att kontrollera den sökandes bakgrund.

Absurd tanke

Det är en absurd tanke i en bransch som bygger ömsesidigt förtroende och där värden för miljoner står på spel.

Betänkandet ”Registerutdrag i arbetslivet” (SOU 2014-48) som förra regeringen tillsatte vill helt enkelt stoppa all form av kontroll från arbetsgivarens sida. Enda undantaget är inom barn- och ungdomsvård för att stävja pedofili samt där man kan åberopa författningsskyddet, det vill säga försvarshemligheter och motsvarande.

Den som avtjänat sitt straff ska givetvis beredas möjligheter att försörja sig. Individens integritet går före arbetsgivarens behov att kontrollera den sökande, enligt utredarna.

Tanken är vacker och svår att argumentera emot vid en första anblick. Den som är kritisk till förslaget kan lätt avfärdas som bakåtsträvare med inbyggd ryggmärgsreflex. Vi har samtidigt förståelse för utredarnas oro över att antalet utdrag ur belastningsregistret ökat kraftigt de senaste tio åren och att begränsningar kan vara nödvändiga.

Men att säga nej till i princip samtliga arbetsgivare är rena rama vansinnet.

Inte okey

Är det okey att notoriska återfallsförbrytare som dömts för grova stölder, misshandel och inbrott ska få utbilda sig till låssmeder eller säkerhetstekniker och hantera kunders säkerhetssystem som styr inbrottssäkerhet, nyckelsystem och tillträdeskontroll till känsliga objekt?

Är det okey att återfallsförbrytare släpps in i privatpersoners hem för att installera lås och övervakningskameror?

Är det okey att en person som kapat andras identiteter och lurat av folk miljontals kronor ska få en ny chans i ett företag som levererar internetsäkerhet?

Ja, säger utredarna. Nej, säger vi. I vår bransch det helt enkelt rött kort för en person med tung kriminell bakgrund. Du får söka din försörjning någon annanstans.

Nu kommer givetvis tillskyndarna av förslaget givetvis skrika högt om den enskildes rätt att leva ett bra liv efter avtjänat straff och kunna försörja sig. Vi som arbetsgivare har ingen rätt att utdöma ett nytt straff i form av yrkesförbud.

Det är precis det vi som arbetsgivare ska ha rätten till. Jobbar man inom säkerhetsbranschen så finns inte utrymme för misstro mellan kund och företag. Frågan om kravet på god vandel är inte förhandlingsbar eftersom det bygger på ömsesidigt förtroende när personlig säkerhet och värden för miljoner står på spel. Vi kräver därför att våra medlemsföretag skall ges författningsstöd eller liknande för att få utföra kontroll mot belastningsregistret. Det är grundläggande för oss att medlemmarnas kunder, såväl företag som individer skall kunna känna optimal trygghet när de släpper in oss.

Henrik Kolga

VD Swesec

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...