• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Sverige får snart en ”ny” kust att ta hänsyn till

Sveriges geografiska placering har alltid spelat stor roll för vårt agerande säkerhets- och försvarspolitiskt. Ett exempel är vårt beslut att upprusta militärt efter andra världskriget och under kalla kriget, då vi bokstavligen befann oss mitt emellan stormakterna. Nu står vi inför en ny geografisk utmaning: en ”ny” kustremsa, det skriver försvarskonsulten Fredrika Storm.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

När vi i Sverige idag pratar om Ukrainakriget lägger vi ständigt emfas på att det är i vårt närområde som konflikten sker. Hotet blir mer påtagligt av närheten till oss och det är inte långsökt att härleda Rysslands aggression i Ukraina som ett, av flera, skäl till vår Nato-ansökan. Sveriges blick har varit och är främst riktad åt öst, men det är också hög tid att börja se norrut.

Klimatförändringarna för med sig många konsekvenser för våra samhällen där naturkatastrofer kanske utgör bland de största synliga hoten mot vår säkerhet. Att isarna smälter medför att vattennivåerna höjs och det skapar också en säkerhetspolitisk hotbild i form av nya möjligheter för stater att utnyttja färdvägar som inte funnits tidigare. Arktis är ett sådant område.

Den traditionella världskartan ger ett intryck av att Ryssland och USA ligger långt från varandra, men om vi utgår från kartan över Arktis med Nordpolen i mitten får man ett annat perspektiv. Allteftersom isarna smälter i Barents hav och bort mot Grönland, öppnas en helt ny möjlig färdrutt som på samma vis som Östersjön behöver bevakas. Intresset för ett område som detta beskrivs av Försvarsmakten som stort, särskilt från Ryssland som innehar ”50% av den arktiska landmassan” och även för Nato. Området kan också bli intressant för stater ur ett ekonomiskt perspektiv, då det kan finnas naturresurser under isarna som man inte kommit åt tidigare. Då Sverige är en del av Arktis ligger det givetvis i vårt intresse att en etablering av detta område förblir fredlig.

Fredrika Storm

Efter andra världskriget blev inriktningen för det svenska försvaret att den materiel som utvecklades skulle ha en ”svensk profil”, alltså vara utformad för svenska förhållanden såsom vårt klimat och vår geografi. En framtida inriktning kanske kommer att behöva bli en utökad förmåga att verka militärt i arktiska förhållanden. En följdfråga på allt detta är ju vilka planer som utarbetas inom Nato, då Sverige och Finland snart är medlemmar och Ryssland sägs ha sin marinbas förlagd till Murmansk. En Nato-bas i Arktis? 

REKLAMSAMARBETE

The Clean Feed – en podcast om hur vi gör Internet lite säkrare 

Besedo är ett svenskgrundat kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och värde för företag som har användargenererat innehåll på webben. Bland kunderna i...

FLER NYHETER

Datamulor kan frakta information åt Försvars­makten

Ny teknik gör att det går att använda allt fler informationskällor inom militär ledning, och mängden information som kan hämtas in ökar rekordsnabbt. Samtidigt...

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

Kaspersky Lab stänger ner sin verksamhet i USA

Handelskammaren menar att det föreligger en nationell säkerhetsrisk i att Ryssland ska kunna använda Kasperskys mjukvara för att spionera. Detta efter att de genomfört...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Utredning kring en förbättrad process för säkerhetsprövningar får tilläggsdirektiv

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om...

Ny hotaktör med fokus på ryska mål observerad – sprider sig nu till andra delar av världen

Kaspersky Lab skriver i sin rapport att gruppen använder sig av ett sofistikerat cyberspionageverktyg som används för övervakning, datainsamling och exfiltrering via Microsoft Graph,...

REKLAMSAMARBETE

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...