• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

STUDIE: Större risk för hot och våld i skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar

Vilken skola en elev går i påverkar risken att bli utsatt för hot eller våld, särskilt för sexualbrott. Störst skillnad syns mellan skolor som ligger i områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Risken att utsättas är också större i skolor på landsbygden, med lägre lärartäthet eller större andel elever med utländsk bakgrund. Det visar en ny studie från Brå som publiceras idag.

-

– Vi ser att det finns systematiska skillnader mellan olika skolor i elevernas risk att utsättas för hot eller våld i skolan, särskilt när det gäller sexualbrott. Skillnaderna finns kvar även när man tar hänsyn till individuella faktorer som vi vet påverkar risken att utsättas, säger Elisabeth Nordén.

I skolor som enligt Boverket ligger i områden med blandad socioekonomi, med samma eller något sämre socioekonomiska förutsättningar än rikssnittet, är risken att utsättas för hot eller våld nästan dubbelt så stor som i områdena med högst socioekonomi. Skillnaden är ännu större för sexualbrott, där utsattheten är tre gånger så stor i områdena med blandad socioekonomi. Dock går det inte att säkerställa någon skillnad i utsatthet mellan skolor som ligger i områden med blandad socioekonomi och skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.

Studien visar också att det är större risk att utsättas i skolor som ligger i en landsbygdskommun jämfört med i en storstadskommun.

– Det kan tyckas förvånande eftersom det generellt är mindre vanligt att utsättas för brott på landsbygden jämfört med i storstäderna. Men det är i linje med flera undersökningar som visar att mobbning är vanligare i landsbygdsskolor, säger Elisabeth Nordén.

Det finns ett samband mellan lärartäthet och utsatthet för hot och våld i skolan. Ju lägre lärartäthet desto större är utsattheten. Utsattheten är även större på skolor med en större andel elever med utländsk bakgrund. För sexualbrott är utsattheten också mindre om eleverna upplever att lärarna ger tjejer och killar samma förutsättningar.

– Skolorna och deras huvudmän kan inte själva styra över de flesta av faktorerna som påverkar elevernas risk att utsättas för hot eller våld. Men lärartäthet och jämställt bemötande är sådant som går att påverka. Resultaten kan också vara till hjälp för att bedöma i vilka skolor som behovet av brottsförebyggande insatser är som störst, säger Elisabeth Nordén.

Brå har också tittat på flera faktorer som visat sig inte ha någon påverkan på elevernas risk att utsättas i skolan. Däribland om skolan är fristående eller kommunal, antalet elever i skolan eller andelen lärare med lärarlegitimation.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

REKLAMSAMARBETE

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...