• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Skandinavisk näringslivsstruktur extra sårbar för cyberattacker

Det finns ett stort glapp mellan stora och små företag när det gäller förmågan att skydda sig mot cyberattacker. Den senaste rapporten från EUs cybersäkerhetsbyrå – Enisa, visar att den Skandinaviska näringslivsstrukturen med många små och medelstora företag, gör oss särskilt utsatta. Det skriver företrädare för Junglemap och Tagore i en gemensam debattartikel.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.

Antalet cyberattacker ökar och det gör även kostnaderna dessa medför. I en färsk rapport från Enisa konstateras att den genomsnittliga kostnaden för en ransomware-attack nu är över 540 000 Euro eller närmare 6 miljoner svenska kronor. Ett starkt argument för ett ökat fokus på informationssäkerhet.

Enisa-rapporten visar dock att investeringarna i IT-säkerhet i relation till övriga IT-satsningar minskar, trots en ökad hotbild.  Samtidigt som andelen samhällskritiska verksamheter som har någon typ av försäkring mot cyberintrång också minskar jämfört med föregående år. Dessutom ligger Sverige näst sist inom hela EU när det gäller satsningar på IT-säkerhet i relation till IT-investeringar.

Det finns med andra ord mycket som behöver göras.

Stort glapp mellan stora och små företag
Det finns dock en annan genomgående trend i rapporten med särskilt intresse för Sverige och Norge. Nämligen glappet mellan IT-säkerheten i stora och små företag. Den sammantagna bilden är tydlig; stora organisationer har resurser att investera både i teknik och personal för att öka sin IT-säkerhet, medan små och medelstora företag inte har det.

Det gör små- och medelstora företag särskilt sårbara för cyberattacker, och med en näringslivsstruktur som den svenska och norska, dominerad av just småföretag, måste vi i våra länder ha särskilt fokus på detta. Såväl ansvariga myndigheter, som näringslivs- och intresseorganisationer.

”Satsningar på CTI blir ännu viktigare i ett cyberlandskap som ständigt skiftar karaktär”

Vi har tidigare lyft fram det finska exemplet med den särskilda informationssäkerhetssedeln som något som övriga regeringar i Norden borde titta närmare på och även ta efter. Den är nämligen utformad så att den tar hänsyn både till små och stora organisationer.

Samtidigt behövs mer av nätverkande och samarbete för att stärka små företags möjligheter att öka sin IT-säkerhet. Enisa-rapporten visar tydligt att de företag med kapacitet att ha en ordentligt uppbyggd intern organisation, satsar hela 72 procent mer på omvärldsbevakande, så kallad CTI – Cyber Threat Intelligence, medan de som inte har det, givetvis satsar mindre.

Det är en faktor i sig som ger ett oroande framtidsscenario, eftersom satsningar på CTI blir ännu viktigare i ett cyberlandskap som ständigt skiftar karaktär. Här menar vi att näringslivs- och intresseorganisationer i Sverige och Norge har ett särskilt ansvar för att få till stånd en bättre samverkan.

Ökade satsningar på bred utbildning

När det gäller insatser för att ökad medvetenhet om IT-säkerhet, visar Enisa-rapporten att hela 40 procent av samhällskritiska verksamheter helt saknar utbildningsinsatser för personal som huvudsakligen inte arbetar med IT. För oss som arbetar med olika typer av utbildning inom informationssäkerhet, kommer inte detta som någon överraskning, men med vetskapen om att 8 av 10 cyberintrång beror på mänskliga misstag, är det närmast obegripligt att inte alla organisationer prioriterar att få med sig hela sin personal i säkerhetsarbetet.
Enisa-rapporten konstaterar också att det inte längre fungerar med en centraliserad syn på IT-säkerhet i dagens digitaliserade organisationer. Ansvaret måste helt enkelt decentraliseras. Med det följer även ett ökat behov av utbildning och kompetensutveckling av specialister inom IT-säkerhet.

”Det gäller för CISO:s att tänka nytt när det gäller allt från rekrytering, utbildning och organisatoriskt säkerhetssamarbete”

Men det är inte bara mängden utbildning som behöver öka. Enisa-rapporten konstaterar att “initiativ för att ompröva och omfokusera säkerhetsmedvetenheten är nödvändiga för att möjliggöra mer sofistikerat tänkande kring säkerhet och fördelat ansvar för säkerhet.” Vidare pekar Enisa på att ”framsynta chefer och ledare inom säkerhetsområdet måste prioritera insatser som handlar om beteende och kulturförändringar, för att på så sätt skapa en syn på IT-säkerhet och säkerhetsbeteenden som en naturlig del av organisationen.” 

Junglemap uppfann NanoLearning 2006 just för att hållbart och långsiktigt skapa beteendeförändringar när det gäller informationssäkerhet. Sedan dess har nästan 7 miljoner användare gått en NanoLearning-lektion i informationssäkerhet – och deras företag och organisationer har kunnat se de mätbara effekterna.

Nu tar Junglemap och säkerhets- och expertleverantören Tagore, tillsammans ett nytt steg för att utveckla mer rollbaserade utbildningar riktade direkt till olika IT- och säkerhetsspecialister. Svårigheter att hitta rätt IT-kompetens ökar rent generellt, vilket gör det ännu svårare att hitta rätt kompetens för specifika roller inom IT-säkerhet. Enisa pekar i sin rapport på att det gäller för CISO:s att tänka nytt när det gäller allt från rekrytering, utbildning och organisatoriskt säkerhetssamarbete.

Vi har lång erfarenhet av både breda och specialiserade utbildningar med bevisat fungerande metoder. Vi bidrar gärna till att minska sårbarheten för cyberattacker hos alla de små- och medelstora företag i Skandinavien som idag saknar det skydd de behöver. Glappet i cybersäkerheten i Skandinavien måste tätas till.

Gustav Berghog
vd Junglemap

Nils Ivar Skaalerud
COO Junglemap

Eirik Saltkjel
Founder Tagore

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Ny tjänst för att hantera cyberattacker och återstarta verksamheter

– För svenska kunder gör vi på Kyndryl Sverige först en genomgång av kundens cybersäkerhetsarbete, sätter upp kontakten med det globala CSIRF-teamet och hjälper...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...