• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Securitas avger löfte för bättre offentliga affärer

-

Joachim Källsholm, vd Securitas Sverige.
Joachim Källsholm, vd Securitas Sverige.

Securitas har nu tagit initiativet att avge ett löfte inför den offentliga affären. Ett löfte som innebär ett större ansvar att se till att det blir bra affärer får både upphandlare och leverantör. Securitas marknadschef Jens Granth säger att företaget redan har tackat nej till flera anbudsförfrågningar där man anser att det mer är tärningen som avgör än leveransförmåga, val av säkerhetslösning eller kompetens hos personalen.

Joachim Källsholm förklarar Securitas ställningstagande här under:

Vi på Securitas har tagit ett strategiskt viktigt inriktningsbeslut som stödjer vår målsättning inför 2020 – vårt löfte inför den offentliga affären. Vi vill vinna kontrakt genom att vara den mest konkurrenskraftiga och affärsmässiga leverantören och inte genom att använda oss av ”LOU-taktik”. Vi lovar därför under en upphandling att exempelvis initiera en öppen dialog och att påtala felaktigheter som riskerar att skada konkurrens på lika villkor.

Vi på Securitas har tagit ett strategiskt viktigt inriktningsbeslut som stödjer vår målsättning inför 2020 – vårt löfte inför den offentliga affären.

Den offentliga affären utgör cirka 50 procent av vår avtalsportfölj i Sverige, men har en betydligt lägre lönsamhet än våra genomsnittliga affärer. Anledningen till det är till stor del brist på kommunikation i rätt tid mellan oss i branschen och beställarna på marknaden, mot bakgrund av ett ibland onödigt komplicerat regelverk (LOU).

Ibland upplever jag att rädslan över att ”göra fel”, är större än viljan att göra en god affär för två parter, och den rädslan drabbar oss fruktansvärt hårt. De enda vinnarna i den ekvationen är de juridiska ombuden som möts i Förvaltningsrätten och i Kammarrätten.

Konsekvenserna av en utebliven dialog skapar begreppsförvirringar och kontraproduktiva kravställningar som inte för vare sig våra beställare eller oss själva närmre våra mål. För att skapa bättre förutsättningar till en produktiv dialog, vill vi på Securitas genom vårt löfte, visa att vi kommer att ta ett större ansvar i den processen, och vi utgår från att våra medparter på beställarsidan vill möta oss med samma respekt och lika hög ambition.

Jag vill även passa bollen vidare till mina branschkollegor, och föreslå att också de tar fram liknande policys för deras arbete med den offentliga marknaden. Min förhoppning är därigenom att branschen som helhet kan ta ytterligare några kliv framåt, i vår gemensamma ambition att skydda hem, arbete och samhälle på ett ansvarsfullt sätt.

Joachim Källsholm

vd Securitas Sverige AB

Läs hela löftet:

I nästa nummer av Aktuell Säkerhet kan du läsa en längre intervju med Joachim Källsholm.

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...