• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Securitas avger löfte för bättre offentliga affärer

-

Joachim Källsholm, vd Securitas Sverige.
Joachim Källsholm, vd Securitas Sverige.

Securitas har nu tagit initiativet att avge ett löfte inför den offentliga affären. Ett löfte som innebär ett större ansvar att se till att det blir bra affärer får både upphandlare och leverantör. Securitas marknadschef Jens Granth säger att företaget redan har tackat nej till flera anbudsförfrågningar där man anser att det mer är tärningen som avgör än leveransförmåga, val av säkerhetslösning eller kompetens hos personalen.

Joachim Källsholm förklarar Securitas ställningstagande här under:

Vi på Securitas har tagit ett strategiskt viktigt inriktningsbeslut som stödjer vår målsättning inför 2020 – vårt löfte inför den offentliga affären. Vi vill vinna kontrakt genom att vara den mest konkurrenskraftiga och affärsmässiga leverantören och inte genom att använda oss av ”LOU-taktik”. Vi lovar därför under en upphandling att exempelvis initiera en öppen dialog och att påtala felaktigheter som riskerar att skada konkurrens på lika villkor.

Vi på Securitas har tagit ett strategiskt viktigt inriktningsbeslut som stödjer vår målsättning inför 2020 – vårt löfte inför den offentliga affären.

Den offentliga affären utgör cirka 50 procent av vår avtalsportfölj i Sverige, men har en betydligt lägre lönsamhet än våra genomsnittliga affärer. Anledningen till det är till stor del brist på kommunikation i rätt tid mellan oss i branschen och beställarna på marknaden, mot bakgrund av ett ibland onödigt komplicerat regelverk (LOU).

Ibland upplever jag att rädslan över att ”göra fel”, är större än viljan att göra en god affär för två parter, och den rädslan drabbar oss fruktansvärt hårt. De enda vinnarna i den ekvationen är de juridiska ombuden som möts i Förvaltningsrätten och i Kammarrätten.

Konsekvenserna av en utebliven dialog skapar begreppsförvirringar och kontraproduktiva kravställningar som inte för vare sig våra beställare eller oss själva närmre våra mål. För att skapa bättre förutsättningar till en produktiv dialog, vill vi på Securitas genom vårt löfte, visa att vi kommer att ta ett större ansvar i den processen, och vi utgår från att våra medparter på beställarsidan vill möta oss med samma respekt och lika hög ambition.

Jag vill även passa bollen vidare till mina branschkollegor, och föreslå att också de tar fram liknande policys för deras arbete med den offentliga marknaden. Min förhoppning är därigenom att branschen som helhet kan ta ytterligare några kliv framåt, i vår gemensamma ambition att skydda hem, arbete och samhälle på ett ansvarsfullt sätt.

Joachim Källsholm

vd Securitas Sverige AB

Läs hela löftet:

I nästa nummer av Aktuell Säkerhet kan du läsa en längre intervju med Joachim Källsholm.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...