• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Samarbete mellan Securitas och Räddningstjänsten Väst – ökar tryggheten i Ullared

-

SecuritasEn väktare som är först på plats vid en olycka och gör en första insats för att bryta ett händelseförlopp – så kan det se ut i Ullared med omnejd inom kort. Samarbetet mellan säkerhetsföretaget och räddningstjänsten har kommit till för att ge hjälp snabbare till områdets invånare och företagsverksamheter.

− Vi är glada att inleda detta samarbete med Securitas. Målet är att vi snabbt ska kunna hjälpa de som behöver. Detta ökar tryggheten och säkerheten för såväl invånare som besökare i Ullared, säger Klaus Heinsvig, verksamhetschef för Skydd mot olyckor vid Räddningstjänsten Väst.

Vid en oönskad händelse som brand eller ett sjukdomsfall är tiden helt avgörande för utgången. Securitas väktare som tjänstgör för Gekås Ullared finns tillgängliga dygnet runt och kan snabbt vara på plats om något inträffar i Ullared med omnejd; i såväl företagsverksamheter som hemma hos privatpersoner. Väktarna larmas ut samtidigt som räddningstjänsten och om väktarna kommer först till platsen påbörjar de räddningsarbetet tills räddningstjänsten kommer fram.

− Securitas utför i väntan på räddningstjänst även på andra orter i Sverige men det som är unikt med den här lösningen är att vi är tre aktörer: Gekås Ullared, Räddningstjänsten och Securitas som samordnar våra resurser för att öka säkerheten i hela Ullared. Våra väktare har utbildats och övat ihop med räddnings-tjänsten vilket gör dem till en värdefull resurs vid en larmhändelse och även stärker dem i sitt dagliga arbete på Gekås Ullared, säger Christian Olsson, Key Account Manager på Securitas Sverige AB.

− Samverkan mellan Securitas och Räddningstjänsten Väst ger våra kunder och boende på orten en ökad trygghet. Tidigt larm och en snabbare insats kan förhoppningsvis rädda liv om olyckan är framme men kan också vara skillnaden från en liten skada till en totalskada, säger Boris Carlsson säkerhetschef på Gekås Ullared.

Ett av Räddningstjänsten Västs tre övergripande mål är att korta responstiderna och därmed kunna ge hjälp till de drabbade snabbare. Denna satsning och utveckling av befintliga resurser är en del i arbetet för att nå målet.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...