- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Så vill MSB förebygga våld mot blåljus

-

- Annons -

Nu arbetar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på vägledningar för att förebygga hot och våld mot blåljuspersonal, och hur man bör arbeta med samverkan vid pågående dödligt våld och terrorattentat.

På myndighetens nyhetssajt, tjugofyra7.se, skriver man om det brev som MSB fick ta emot för snart ett år sedan från räddningstjänsterna Storstockholm och Storgöteborg. I det brevet efterlystes en nationell samordning om hur man ska agera vid händelser med pågående dödligt våld och terrorattentat.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här:

Stenkastning mot ambulans och räddningstjänst är inget nytt fenomen och arbetet inleddes med att ringa in problemet och diskutera möjliga lösningar. I kartläggningen av vad som redan gjorts konstateras att det finns ganska mycket forskning på området.

– MSB har satsat 18 miljoner på forskning om hot och våld mot blåljus­personal. Det omfattar fem forskningsprojekt, sex rapporter och två metodbeskrivningar. Det finns också mycket annan forskning, både nationellt och internationellt, så området är väl beforskat, säger Yvonne Näsman till sajten.

Två spår

Man har delat upp arbetet i två spår, ett för stenkastning och hot och ett för vad polisen benämner pågående dödligt våld i publik miljö (PDV).

– När det gäller spåret mot hot och våld mot blåljuspersonal ska vi gå vidare med de lyckade exemplen, det som fungerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utifrån det ska vi ta fram en vägledning, säger Ove Brunnström, MSB, till Tjugofyra7.se.

Till våren kommer man att genomföra två pilotprojekt för samverkan vid pågående dödligt våld. Som värdar för projektet står räddningstjänsterna i Göteborg och Stockholm, med stöd av Polismyndigheten, MSB och Socialstyrelsen.

– Resultaten från projekten ska ligga till grund för en nationell vägledning. Syftet är att få igång planering för den här typen av händelser på regional och lokal nivå.

Läs mer:

- Annons -

FLER NYHETER

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...
- Annons -

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...
- Annons -

Svenskt AI-företag får finansiering från Europeiska försvarsfonden

Den 20 juli 2021 offentliggjorde EU-kommissionen planer på att förmedla EU-finansiering om totalt nästan 1,2 miljarder euro till stöd för 61 samarbetsprojekt för försvarsforskning och -utveckling. Projekten...

Assa Abloy går in som ägare av franskt säkerhetsbolag

– Det är med glädje jag välkomnar Alcea och dess medarbetare till Assa Abloy. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom kritisk infrastruktur och...
- Annons -

Utredning kring reglering och styrning av datadelning mellan offentlig förvaltning och externa aktörer

Utredaren ska utifrån analysen föreslå om och hur styrning och reglering av interoperabilitet bör och kan utvecklas. Syftet är att öka den offentliga förvaltningens...

RAPPORT: Ransomware inte längre vanligast bland cyberangrepp

Rapporten Incident Response Trends släpps kvartalsvis av Ciscos organisation för cyberhotanalys, Cisco Talos, och bygger på kartläggning av cyberattacker som observerats av företaget. Attacker...

Ny generaldirektör för Brå utsedd

– Jag är mycket glad att Mattias Larsson har tackat ja till att bli general­­direktör för Brå. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet av...

Ordningsvakter anhållna efter man dött i samband med ingripande i tunnelbanan

Mannen ska enligt uppgifter till polisen ha gått omkring på perrongen och puttat på människor under natten till söndagen, varpå ordningsvakter larmades till platsen....

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De ekonomiska och anseendemässiga konsekvenserna av att t ex drabbas av...

RAPPORT: Cyberattackerna har ökat med 32 procent på ett år

Den mest utsatta branschen under perioden var utbildnings- och forskningssektorn där verksamheter i snitt drabbades av 2300 attacker per vecka under andra kvartalet i...

Nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten från Brandskyddsföreningen

För att bibehålla hög kvalitet i behörighetsutbildningen och i säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats har branschens aktörer gått samman och skapat...

RAPPORT: Cyberkriminella övergår till att sprida virus via container-format

Sådana filtyper, som ISO, IMG och RAR, har möjlighet att kringgå Microsofts skydd mot makroblockering, samt underlätta distributionen av körbara filer som kan leda...

Zoom stärker säkerheten

Zoom skriver i ett pressmeddelande att företaget inför end-to-end-kryptering i sina Zoom Phone- och Breakout Room-funktioner. Detta för att stärka användarnas säkerhet när de deltar...
- Annons -

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De...