• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Så ska duo från Göteborg hjälpa skolor att säkra upp

-

svskolsakerhet
Peter Jonsson och Tobias Ekenstråle har grundat Svensk Skolsäkerhet.

Göteborgsduon Tobias Ekenstråle och Peter Jonsson har dragit igång satsningen, Svensk Skolsäkerhet, för att stärka kunskapen och beredskapen kring våldsdåd och olyckor i skolan.

– Saker görs men inte tillräckligt. Okunskapen är fortfarande omfattande. Svensk Skolsäkerhet vill öka tryggheten i svenska skolor och genom bland annat utökade utbildningar motverka effekterna av våldet i skolorna, säger Tobias Ekenstråle.

Peter Jonson har en bakgrund från specialförband inom militären och Tobias Ekenstråle har en bakgrund från näringslivet.

– Det finns en ökad hotbild där ute – det är hög tid att prioritera skolans säkerhetsfrågor”, fortsätter Tobias Ekenstråle.

Läs mer: Så tränade gymnasieskola skolskjutning…

Tillsammans med personal och kompetenser från såväl skolvärlden, som psykologer och poliser, har bolaget sakta vuxit fram ur kulisserna. Nu satsar de med full fart framåt med ett primärt fokus på att förbereda och träna skolornas personal på tänkbara scenarion. Hot och väpnat våld är en del, men även övriga områden som elevers IT-säkerhet inkluderas i bolagets verksamhet.

– Vi ser idag tydliga brister kring hur hanteringen av såväl beredskap som faktiska krissituationer vid skolor sköts idag. Vi behöver börja utbilda och träna skolornas personal i mycket större utsträckning på hur man ska agera vid såväl brottsliga angrepp som olycksfall. Allt handlar om förberedelser, att i förväg vara beredd på olika scenarier och sen kunna handla därefter, säger Tobias Ekenstråle, kommunikationsansvarig.

Läs mer:

Föregående artikel
Nästa artikel

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...