- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Den amerikanska RICO-lagen föreskriver förlängda straffrättsliga åtgärder för handlingar som utförs av en pågående kriminell organisation och fokuserar specifikt på att ledare för syndikat ska kunna dömas för brott som de beordrat andra att begå. I denna text, som är uppdelad i två episoder, lyfter forskaren och debattören Jonas Hartelius möjligheten att införa ett svenskt dito.

-

- Annons -

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för att förebygga och hejda den organiserade brottsligheten. Myndigheterna kunde komma år de lägre nivåerna men inte toppskikten.

Lösningen blev att stifta en ny federal lag, som skulle få övergripande funktioner. Detta ledde till att kongressen 1970 skapade den federala lagen RICO (Racketeer Infuenced and Corrupt Practices Act). ”Racketeering” är ett vitt syftande begrepp som är svårt att direkt översätta, närmast med ”skumrask”. Från början avsåg det ett slags illegal kartellbildning med arbetskraft, vars syfte var att driva upp priserna på en vara eller tjänst. Verksamheten kom att täcka ett helt spektrum av skumraskaffärer.

För att RICO skall kunna tillämpas måste misstanken handla det om att en person eller grupp under en tid av minst två år men inom tio år utfört minst två av dessa 38 brottstyper, här ett urval:
* Mord,
* Lejda mord,
* Olaglig beskyddarverksamhet, där förövaren åtar sig att skydda ett intresse mot olika angrepp, som annars kommer att drabba klienten,
* Illegal lotteriverksamhet,
* Penningtvätt och bokföringsbrott,
* Narkotikabrott,
* Stöld och häleri,
* Bedrägeri i olika former,
* Sol- och vårande samt andra lurendrejerier,
* Valmanipulationer,
* Svart taxiverksamhet,
* Förfalskningar och varumärkesintrång, omfattande bland annat, identitetshandlingar, elektronik, konst och annat upphovsrättsintrång,
* Identitetsstöld och försäljning av personliga id-uppgifter,
* Människorov och utpressning,
* Mutbrott och poliskorruption,
* Akademiska ohederligheter som köp av examensbevis, hjälp att fuska vid prov,
* Vapenbrott,
* Bokföringsbrott,
* Falskmyntning,
* Hot mot vittnen och parter,
* IT-brott,
* Uppträdande som eller anlitande av målvakter vid skenaffärer,
* Terrorism,
* Olovlig handel med mänskliga kroppsdelar,
* Illegal handel med radioaktivt material.
Och så vidare.

Goda möjligheter till tvångsmedel

RICO ger åklagare goda möjligheter till beslag eller häktning inför en rättegång. Lagen ger även möjligheter till åtalsförhandling så att en misstänkt kan erkänna sig skyldig till ett lindrigare brott, bl.a. för att hålla nere de egna försvarskostnaderna. I ett RICO-mål kan även en enskild utomstående kräva skadestånd för skada på egendom som vållats genom den brottsliga gärningen bakom RICO-åtalet. Skadeståndet kan uppgå till tre gånger den direkta skadan.

Jonas Hartelius
Narkotikaforskare och debattör

Den andra och avslutande delen av denna text publiceras på webben på torsdag den 30 juni.

- Annons -

FLER NYHETER

Vectra utser ny vice president för EMEA-regionen

Teppo Halonen flyttar från sin tidigare roll på Vectra som regional director för Nordeuropa, en position han har haft sedan juni 2020.– I takt...

Sverige utbildar ukrainska soldater

Initiativet att erbjuda militär grundutbildning för ukrainska medborgare kommer från Storbritannien, som har bjudit in andra länder som är medlemmar i det brittiskledda försvarssamarbetet...
- Annons -

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...
- Annons -

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...
- Annons -

Svenskt AI-företag får finansiering från Europeiska försvarsfonden

Den 20 juli 2021 offentliggjorde EU-kommissionen planer på att förmedla EU-finansiering om totalt nästan 1,2 miljarder euro till stöd för 61 samarbetsprojekt för försvarsforskning och -utveckling. Projekten...

Assa Abloy går in som ägare av franskt säkerhetsbolag

– Det är med glädje jag välkomnar Alcea och dess medarbetare till Assa Abloy. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom kritisk infrastruktur och...

Utredning kring reglering och styrning av datadelning mellan offentlig förvaltning och externa aktörer

Utredaren ska utifrån analysen föreslå om och hur styrning och reglering av interoperabilitet bör och kan utvecklas. Syftet är att öka den offentliga förvaltningens...

RAPPORT: Ransomware inte längre vanligast bland cyberangrepp

Rapporten Incident Response Trends släpps kvartalsvis av Ciscos organisation för cyberhotanalys, Cisco Talos, och bygger på kartläggning av cyberattacker som observerats av företaget. Attacker...

Ny generaldirektör för Brå utsedd

– Jag är mycket glad att Mattias Larsson har tackat ja till att bli general­­direktör för Brå. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet av...

Ordningsvakter anhållna efter man dött i samband med ingripande i tunnelbanan

Mannen ska enligt uppgifter till polisen ha gått omkring på perrongen och puttat på människor under natten till söndagen, varpå ordningsvakter larmades till platsen....

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De ekonomiska och anseendemässiga konsekvenserna av att t ex drabbas av...

RAPPORT: Cyberattackerna har ökat med 32 procent på ett år

Den mest utsatta branschen under perioden var utbildnings- och forskningssektorn där verksamheter i snitt drabbades av 2300 attacker per vecka under andra kvartalet i...

Nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten från Brandskyddsföreningen

För att bibehålla hög kvalitet i behörighetsutbildningen och i säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats har branschens aktörer gått samman och skapat...
- Annons -