- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet – Del 2

Den amerikanska RICO-lagen föreskriver förlängda straffrättsliga åtgärder för handlingar som utförs av en pågående kriminell organisation och fokuserar specifikt på att ledare för syndikat ska kunna dömas för brott som de beordrat andra att begå. I denna text, som är uppdelad i två episoder, lyfter forskaren och debattören Jonas Hartelius möjligheten att införa ett svenskt dito. Det här är den andra och sista delen.

-

- Annons -

Ett område där RICO anses ha haft särskilt stor betydelse är insatser mot övergrepp i rättssak. Sådana kan omfatta bland annat hot mot vittnen, angrepp mot personer i vittnesskyddsprogram eller mot personer om samarbetat med federala myndigheter inom rättsväsendet eller underrättelsesfären.

Uppmärksammade fall

RICO-fall får ofta stor uppmärksamhet i medierna. År 1979 använde USA:s federala regering RICO för att söka sak mot Hells Angels för brott med vapen resp. narkotika. HA-chefen Sonny Barger frikändes, övriga släpptes efter att juryn inte kunde komma överens i åtalets centrala delar.

Polismyndigheten i Key West, Florida, förklarades omkring 1984 vara ett ”brottsligt företag” enligt RICO:s regler. Enligt åtalet skulle biträdande polismästaren ha drivit en beskyddarverksamhet för kokainsmugglare.

Gangsterfamiljen Lucchese var under många år en av ”de fem stora” som tillsammans räknades till den ”Amerikanska maffian”. En stor inkomstkälla var utpressning och arbetskraftmanipulationer. Till slut fick familjen kontroll över flera stora fackföreningar inom bl.a. byggverksamhet, bagagehantering och slakterier. En viktig orsak till att familjen efter hand tappade inflytande var att flera medlemmar blev vittnen för åklagarsidan. Ett kronvittne avgav bevisning som bidrog till femtio fällningar. Ett psykologiskt skäl var att en del kunde undvika att bli skjutna av konkurrenter. Totalt beräknas familjen ha haft ca tvåtusen medlemmar.

Boken och filmen ”Gudfadern” inspirerades av turerna kring famil   jen Lucchese och kom därigenom att sätta stilen för hur maffiakulturen skulle beskrivas som underhållning.

Den internationella fotbollsorganisationen FIFA instämdes 2015 i ett 47 punkter långt åtal för bl.a. skumrask, korruption och penningtvätt för att ha berikat sig själva genom korruption av internationell fotboll (”soccer”) riktad mot FIFA. Detta ansågs ha påverkat Rysslands och Quatars möjligheter att vinna budgivningen att få arrangera fotbollens världscup 2018 resp. 2022.

En svensk RICO?

USA har internationellt sett utövat ett stort inflytande på andra länders lagstiftning, polisarbete, polisutbildning med mera. I Sverige har vi efter hand tagit in amerikansk lagstiftning mot organiserad brottslighet, bland annat möjligheter till hemlig rumsavlyssning och insatser mot penningtvätt.

Är det då sannolikt att vi kommer att göra något liknande och stifta en svensk RICO-lag”?

Mycket talar för det. Vi har en allmän tendens att kopiera amerikanska metoder och stilar inom såväl kriminalitet som juridik. Därtill kommer faktorer som att brottsligheten i vårt land i mycket kopierar sina amerikanska kolleger och därför kräver liknande motåtgärder. Mediepåverkan genom film och teve gör svenska väljare intresserade av amerikanska stilar. När allt fler svenska yrkesgrupper får taktiska erfarenheter av RICO-arbete kommer den svenska mentaliteten att förskjutas. Annat amerikanskt inflytande i form av underrättelseinformation, utbildning och mediaproduktion kommer också att öka intresset för en särskild svensk RICO-lagstiftning.

USA har i flera omgångar varit internationellt ledande i kampen mot den organiserade brottsligheten. Reaktionen är till stor del ett resultat av att denna blev en politisk och juridisk faktor i USA redan före andra världskriget. En ny nivå för brottsbekämpning blev insatser mot bl.a. ”kapitalflykt (eng. ”capital flight”, idag vanligast kallat ”money laundering” eller ”penningtvätt”). Mycket av det som dokumenterades kom senare att speglas i amerikansk film och deckarlitteratur,

Utarbetandet av en svensk RICO-lagstiftning kommer emellertid att kräva nogsam inventering av de områden som skall regleras men också precisa definitioner av exakt vad som skall kriminaliseras. Ty straffrättsligt arbete av RICO-modell handlar om att handla om att nyttja en lag med brett täckningsområde och stor straffrättslig tyngd.

Därför kommer utarbetandet av ett svenskt RICO-komplex att sannolikt ske steg för steg ock kräva åratal av arbete. Att gå från Strafflagen till Brottsbalken tog ett århundrade mellan resp. lag trädde i kraft (1865 resp. 1965).

Jonas Hartelius

Narkotikaforskare och debattör

- Annons -

FLER NYHETER

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...
- Annons -

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...
- Annons -

Svenskt AI-företag får finansiering från Europeiska försvarsfonden

Den 20 juli 2021 offentliggjorde EU-kommissionen planer på att förmedla EU-finansiering om totalt nästan 1,2 miljarder euro till stöd för 61 samarbetsprojekt för försvarsforskning och -utveckling. Projekten...

Assa Abloy går in som ägare av franskt säkerhetsbolag

– Det är med glädje jag välkomnar Alcea och dess medarbetare till Assa Abloy. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom kritisk infrastruktur och...
- Annons -

Utredning kring reglering och styrning av datadelning mellan offentlig förvaltning och externa aktörer

Utredaren ska utifrån analysen föreslå om och hur styrning och reglering av interoperabilitet bör och kan utvecklas. Syftet är att öka den offentliga förvaltningens...

RAPPORT: Ransomware inte längre vanligast bland cyberangrepp

Rapporten Incident Response Trends släpps kvartalsvis av Ciscos organisation för cyberhotanalys, Cisco Talos, och bygger på kartläggning av cyberattacker som observerats av företaget. Attacker...

Ny generaldirektör för Brå utsedd

– Jag är mycket glad att Mattias Larsson har tackat ja till att bli general­­direktör för Brå. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet av...

Ordningsvakter anhållna efter man dött i samband med ingripande i tunnelbanan

Mannen ska enligt uppgifter till polisen ha gått omkring på perrongen och puttat på människor under natten till söndagen, varpå ordningsvakter larmades till platsen....

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De ekonomiska och anseendemässiga konsekvenserna av att t ex drabbas av...

RAPPORT: Cyberattackerna har ökat med 32 procent på ett år

Den mest utsatta branschen under perioden var utbildnings- och forskningssektorn där verksamheter i snitt drabbades av 2300 attacker per vecka under andra kvartalet i...

Nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten från Brandskyddsföreningen

För att bibehålla hög kvalitet i behörighetsutbildningen och i säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats har branschens aktörer gått samman och skapat...

RAPPORT: Cyberkriminella övergår till att sprida virus via container-format

Sådana filtyper, som ISO, IMG och RAR, har möjlighet att kringgå Microsofts skydd mot makroblockering, samt underlätta distributionen av körbara filer som kan leda...

Zoom stärker säkerheten

Zoom skriver i ett pressmeddelande att företaget inför end-to-end-kryptering i sina Zoom Phone- och Breakout Room-funktioner. Detta för att stärka användarnas säkerhet när de deltar...
- Annons -