• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Personalnytt
  • Nyhetsbrev

Regeringen utser Petra Lundh till ny rikspolischef

-

Regeringen har beslutat att utse Petra Lundh till ny rikspolischef. Anställningen gäller från och med den 1 december 2023. Förordnandet gäller i sex år.

Petra Lundh är en mycket erfaren och uppskattad myndighetschef. Hon är i dag president i Svea hovrätt, och har tidigare varit riksåklagare, det vill säga chef för Åklagarmyndigheten, och innan det lagman vid Södertörns tingsrätt i Stockholm som är en av Sveriges största domstolar. Petra Lundh är också en hängiven brottsbekämpare. Som riksåklagare ledde och utvecklade hon framgångsrikt det brottsutredande arbetet vid Åklagarmyndigheten. Hon drev också i den rollen flera fall till Högsta domstolen för att flytta fram polisens och åklagarnas positioner i brottsbekämpningen. Dessutom är Petra Lundh en mycket skicklig och erfaren jurist. Det har hon visat som domare, domstolschef och riksåklagare men också i en mängd olika statliga utredningar om lagstiftning under drygt 25 års tid – senast som utredare i den stora översynen av straffrätten som regeringen tillsatte i somras.

Petra Lundh har också medverkat i flera statliga utredningar som hanterat följderna av stora nationella kriser där polisen berörts såsom granskningskommissionen efter mordet på statsminister Olof Palme, granskningskommissionen efter Göteborgskravallerna och utredningen om personskyddet för centrala statsledningen efter mordet på utrikesminister Anna Lind. Hon har också undervisat på och utrett polisutbildningen. 

– Att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten och återupprätta tryggheten i Sverige är en av regeringens viktigaste uppgifter. I detta arbete är Polismyndighetens uppdrag helt centralt. Petra Lundh är en mycket erfaren och uppskattad myndighetschef, en hängiven brottsbekämpare och en oerhört skicklig jurist. Petra Lundh har en mycket gedigen erfarenhet av brottsutredning och andra aspekter av Polismyndighetens arbete, och kan på ett självklart sätt bygga vidare på det integrerade arbetssättet mellan polis och åklagare. Samtidigt är det också positivt att hon kan ta sig an uppgiften med ett utifrånperspektiv. Jag är övertygad om att hon har de kvalifikationer och personliga kvaliteter som behövs för uppdraget att leda Polismyndigheten, säger justitieminister Gunnar Strömmer. 

Regeringen har sedan den tillträdde arbetat på flera sätt för att stärka polisen i hela landet: genom kraftigt ökade resurser och nya effektivare verktyg, men också genom att tydliggöra styrningen, ställa högre krav på ökad operativ förmåga och förbättrade resultat för medborgarna. Den nya polisledningen får ett tydligt förändringsuppdrag att återupprätta en lokalt synlig och trygghetsskapande polis och en god service till medborgarna, få upp trycket i utredningsverksamheten så att fler brott kan klaras upp och säkerställa en effektiv styrning, användning och uppföljning av polisens växande resurser.

Regeringen har också utsett nuvarande rikspolischef Anders Thornberg till landshövding i Hallands län från och med den 1 december. 

– Jag vill tacka Anders Thornberg för hans plikttrogna insatser som polis i över 40 år, varav de senaste 11 åren som chef för först Säkerhetspolisen och sedan Polismyndigheten. Jag känner en stor respekt för den gärningen och det är bra för Sverige att hans breda erfarenhet nu tas tillvara i en ny roll. Jag önskar honom lycka till i hans nya uppdrag, säger justitieminister Gunnar Strömmer. 

Petra Lundh tillträder som rikspolischef den 1 december 2023. Förordnandet gäller i sex år. 

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i branschen kan jag konstatera att de flesta sakkunniga är överens...

REKLAMSAMARBETE

Kvantdatorsäker kryptering i framtidens försvar 

Det svenska samhället är en del av den digitaliserade världen, vilket för med sig effektivitet och frihet för både myndigheter och invånare. Tyvärr innebär...

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

REKLAMSAMARBETE

Resiliens som drivkraft: Vårt uppdrag är att stärka samhället

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense, har specialiserat sig på frågor om resiliens och organisationers förmåga att stå emot hot...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Sverige, ett av hacktivismens huvudmål under 2023

Hacktivism är en form av dataintrång, med målet att främja politisk eller social aktivism genom spionage, sabotage, desinformation eller utpressning. Den mest drabbade regionen...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i...