• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Regeringen kallar till krismöte

-

Anna Johansson (S), infrastrukturminister.
Anna Johansson (S), infrastrukturminister.

De senaste dagarna har den kritiska infrastrukturen varit hårt prövad i Sverige. Luftfartsverket drabbades under torsdagen av radarhaveri som ledde till att man fick kalla ner alla flygplan som var i luften runt Stockholm, efter som det inte gick att kommunicera. Det har kommit rapporter om att flera radiomaster har utsatts för sabotage, i söndags kollapsade Häglaredsmasten utanför Borås efter vad som verkar vara en attack. Och under torsdagen inträffade även ett fel i SOS Alarms kommunikationssystem. Ett haveri som varade i 15 minuter och tros bero på en uppgradering som SOS Alarm genomförde under onsdagen.

Till Aftonbladet säger infrastrukturministern Anna Johansson (S) att hon inom kort kommer att kalla till sig berörda myndigheter för att få en beskrivning av vad som hänt, diskutera vilka åtgärder som vidtagits och vad man nu gör för analys av vilka åtgärder som behövs för att undvika liknande händelser i framtiden.

Wilhelm Agrell, professor vid Lunds universitet.
Wilhelm Agrell, professor vid Lunds universitet.

I samma artikel säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitets, att om det finns ett samband mellan händelserna får det en helt annan betydelse. Att Teracoms stora mast utsatts för sabotage är klarlagt.

– Det är för tidigt att dra några slutsatser även om man kan säga att det är professionellt utfört vilket minskar mängden tänkbara gärningspersoner. Och så länge man inte kan avföra ett möjligt samband så måste man gå vidare och ta det hela på stort allvar. Om det är så att det är ett mönster kan man ju också förvänta sig att det kommer en fortsättning, säger Agrell till Aftonbladet.

Manar till lugn

Richard Oehme_liten
Richard Oehme, MSB.

MSB manar på sin hemsida till lugn och att vi måste fortsätta att vara källkritiska. Man skriver vidare att de följer de händelser som skett den senaste veckan med hänsyn till konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och har kontakt med de ansvariga aktörerna. Myndigheten ser händelserna som separata.

–Det finns inget mönster mellan händelserna utan vi ser dem som separata. Vi står i en digitalisering av samhället och det händer att stödsystem slutar fungera och därför är det viktigt att vi har skyddade, säkra och robusta system, säger Richard Oehme, verksamhetschef på MSB.

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...