• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

RAPPORT: Det är företagens största IT-utmaningar och investeringar 

Kaseyas årliga undersökning av företags största IT-utmaningar och investeringar visar att allt fler IT-tjänster läggs ut på MSP:er, med resurser som går till automatisering, integration och ökad cybersäkerhet.

-

Den största utmaningen för företag kommer från cyberkriminella, som är ett ständigt ökande hot. 40 procent av de tillfrågade i undersökningen nämner därför också cybersäkerhet och dataskydd som den största IT-utmaningen under 2023. Dessutom kan det vara svårt att vara effektiv när föråldrad teknik kommer i vägen för produktiviteten, varför 24 procent av respondenterna rapporterar föråldrade IT-system som den näst största utmaningen.

I ett världsläge där el- och gaspriserna stiger kämpar företag av alla storlekar med osäkerheten kring ekonomin och begränsade resurser. För att behålla sin konkurrenskraft ser många företag därför närmre på vilka eventuella förändringar de kan göra i sin verksamhet och affärsstrategi. För att frigöra mer tid från drift till utveckling och innovation, väljer hela 80 procent av IT-cheferna i undersökningen därför att lägga ut en eller flera IT-tjänster till MSP:er.  

De IT-funktioner som oftast outsourcas är IT-säkerhet, nätverksövervakning och hantering av företagens molninfrastruktur. Andra funktioner inkluderar tjänster som hantering av företagens alla enheter, efterlevnadsrapportering och onboarding/offboarding av användare och enheter.  

– Vi ser väldigt många företag – stora som små – som väljer att lägga ut fler av sina IT-tjänster till MSP:er för att optimera sin arbetstid och därmed sin verksamhet, säger Scott Gower, Nordenchef på Datto, som är en del av Kaseya. Många företag har ofta föråldrade system, och framför allt föråldrade säkerhetslösningar, som de vill optimera. Det är här MSP:erna kommer in och hjälper till, inte bara med övervakning och skydd, utan också med administrationen av både moln och lokal infrastruktur, vilket gör en enorm skillnad för många företag. 

Den ökade efterfrågan på MSP:s tjänster beror framför allt på att dagens IT-chefer är överbelastade. 62 procent av respondenterna i undersökningen säger att de på grund av resursbrist ofta måste arbeta kvällar, helger och helgdagar. Nästan hälften av dem säger också att de någon gång jobbat 24 timmar i sträck, medan 40 procent säger att de ofta arbetar mer än 50 timmar i veckan.

När vi analyserar de årliga IT-budgetarna rapporterar 40 procent av IT-cheferna i undersökningen att deras budgetar för 2023 har ökat jämfört med förra året, medan 18 procent har kapat årets IT-budgetar. Om man tittar på hur mycket som behöver sparas på varje IT-budgetpost, visar undersökningen att 40 procent av företagen sänker sina mjukvarukostnader, 35 procent sina hårdvarukostnader och 29 procent drar ner på utbildning och certifieringar.

I en miljö präglad av osäkerhet är det extra viktigt att kunna uppnå tillväxt. Tillväxten är enligt 32 procent av respondenterna den största drivkraften när det gäller att delegera IT-budgetar. Men för att uppnå tillväxt krävs strategiska förändringar. 29 procent prioriterar därför att ersätta en föråldrad IT-infrastruktur med lösningar som är snabbare och kan svara på förändrade behov.

Säkerhet är fortfarande en hög prioritet trots företagens övergripande ekonomiska farhågor. Undersökningen visar nämligen att 28 procent av respondenterna har säkerhetsincidenter och farhågor kring dessa med i sina överväganden när de lägger sina budgetar för det kommande året.

Inte helt överraskande svarar de tillfrågade i undersökningen att de framför allt planerar att investera i automation och cybersäkerhet under de kommande åren. Investeringarna kommer främst gälla IT-automation (39 procent), e-postsäkerhet (30 procent) och ändpunktsskydd (37 procent). 

Och ser vi närmre på just säkerhet, så kommer investeringarna främst ligga inom: säkerhetsutbildning för anställda (48 procent), e-postsäkerhet (46 procent) och verktyg för sårbarhetsskanning som EDR-verktyg som upptäcker och svarar på hot mot infrastrukturen (36 procent).

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

FLER NYHETER

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

REKLAMSAMARBETE

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet. I de flesta fall, och sannolikt under en lång tid...

REKLAMSAMARBETE

Svenska företag saknar grundläggande funktioner för att säkra organisationens integritet och etiska standard

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY har kartlagt uppfattningen av integritet inom organisationer genom en undersökning med cirka 5500 respondenter i 53 länder. Resultaten presenteras i EY...

Hanna Linderstål är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Hanna Linderstål är inte bara vd och grundare av ett cyberunderrättelseföretag, utan också en karismatisk föreläsare med oändlig energi! Hon har en...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen gör insats för att stoppa välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet

– Det finns en växande problematik med oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården, bland annat apoteksverksamhet. Dessa angrepp blir alltmer systematiska och...

Nio av tio svenska företag saknar tydlig plan för säkerheten i utvecklingsarbetet

Flertalet av de tillfrågade svenska företagen (64 procent) säger att beroendet av många olika verktyg för applikationssäkerheten gör det svårt att automatisera arbetet. Globalt...

Ralph Benton är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Ralph Benton har – utifrån två decenniers erfarenhet av att leda utveckling inom informations- och IT-säkerhets - en obändig och innerlig vilja...

Norrtälje Energi och Norrtälje Vatten och Avfall får sin första säkerhetschef

Ett ökat fokus på säkerhet i omvärlden påverkar även det lokala samhället. Kraven på skydd inom samhällsnyttig infrastruktur har blivit ytterst betydelsefull. För att...

Amido utser chief commercial officer

– Jag är glad över utmaningen och hoppas kunna göra gott för mitt team, Amido och bolagets långsiktiga framgång, säger Benjamin Kype. – Benjamin har...

Johan Ahlström är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringsteten lyder:Johan Ahlström är riskingenjör i Västerås stad och engagerar sig bland annat i civilt försvar och beredskapsfrågor på ett engagerat och entusiasmerande...

Expertens råd: Tre kritiska steg för att skydda leveranskedjan

Det finns flera anledningar till att ”supply chain attacks” – angrepp riktade mot leveranskedjor - blivit en växande utmaning inom cybersäkerhet. I den globaliserade...

Så använder Ryssland religion i militära syften

Nyligen framkom att personer inom den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige har haft kontakt med ryska säkerhets- och underrättelsetjänster, vilket lokaltidningen VLT var först att...

Michael Claesson utsedd till ny överbefälhavare

Statsminister Ulf Kristersson (M) och försvarsminister Pål Jonson (M) meddelade i fredags att generallöjtnant Michael Claesson utsetts till Försvarsmaktens nästa överbefälhavare och därmed ersätter...

Fem sätt som AI kommer att förändra cybersäkerhet och it-landskapet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Med ChatGPT trädde AI in i den allmänna medvetenheten som potentiellt ett av de...

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet....