• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ransomware – ett växande hot

-

I dag, den 7 februari, infaller årets Safer Internet Day, en dag vigd åt att göra nätet till en säkrare och bättre plats för alla. Även om initiativet huvudsakligen riktar sig till privatpersoner är dagen även ett utmärkt tillfälle för företag att fundera över sin säkerhetssituation. Bitdefender har samlat fem punkter alla företag bör reflektera över.  

Under 2016 kunde vi allt oftare läsa om företag och myndigheter som drabbats av ransomware – ett program som tar företagets data gisslan och inte ger den åter förrän en uttalad lösensumma betalats. Bara under första kvartalet 2016 ökade antalet cyberattacker av den här typen med svindlande tretusen femhundra procent och FBI uppskattar att de olika gisslansprogrammen idag kan orsaka finansiella förluster på cirka en miljard dollar per år.

För det första kan lösensumman sättas extremt mycket högre för ett företag än för en privatperson. Det betyder färre attacker men högre ersättning. För det andra är det inte ”bara” ett dataintrång när ett företag drabbas, syftet är att ta hela företagets verksamhet som gisslan.

Här tecknar du din prenumeration på Aktuell Säkerhet

– Det finns ingenting som talar för att ransomware-attackerna kommer att avta, varken i frekvens eller omfattning. Företagsledare måste därför sluta stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Det är hög tid för företag att prioritera sin säkerhetsstrategi och adressera sårbarheter, säger Bogdan Botezatu, IT-säkerhetsexpert på Bitdefender.

FEM TIPS FÖR ATT HÖJA FÖRETAGETS SÄKERHET

Bogdan Botezatu på Bitdefender har samlat fem punkter att börja kolla på för att komma igång med säkerhetsarbetet.

1.     SKAFFA DIG EN BACKUP OCH SÄTT DET I RUTIN.

– Den enda backupen du någonsin kommer ångra att du inte gjorde var den du sköt upp till dagen därpå. Att ha en ordentlig backup skyddar dig inte bara från ransomware utan också andra otäcka saker som stöld, brand eller översvämning. 

2.     VAR RÄDD OM DIN INKORG.

– Ransomware dyker inte bara upp helt magiskt på din dator, surfplatta eller telefon. Det vanligaste tillvägagångsättet är fortfarande mejlledes. Var försiktig med vilka mejl du öppnar och ta alltid det säkra före det osäkra. 

3.     SKJUT ALDRIG UPP EN UPPDATERING.

– Uppdateringar av programvara görs av en anledning, oftast flera. En av dessa anledningar är många gånger en säkerhetsuppdatering. Ändå är det många som aldrig uppdaterar sina appar – inte ens sitt bank ID eller internetbank .

4.     DESTO FLER BEHÖRIGHETER, DESTO STÖRRE UTSATTHET.

– Ransomware kan inte ta fler filer gisslan än det kommer åt genom en enskild användare. I syfte att minska skaderisken och därmed även ditt företags utsatthet mot ransomware är det en bra idé att se till att de anställda på företaget inte har tillgång till filer de inte behöver i sitt arbete.

5.     INFORMERA DINA ANSTÄLLDA.

– Det krävs ibland bara ett klick från en person för att lamslå ett helt företag och om du inte informerar dina anställda om detta kan de bli företagets svagaste länk i kampen mot ransomware. Att ha sina anställda med på tåget är därför kritiskt för att ni ska lyckas.

– Avslutningsvis är det också klokt att välja ett bra säkerhetsprogram/antivirusskydd. Det finns många alternativ på marknaden och det inte alltid helt enkelt att veta vilket man ska satsa på. Min rekommendation är att kolla på antalet patent som registreras på årlig basis, det är ofta en bra indikation på hur mycket leverantören satsar på att ligga i framkant, säger Bogdan Botezatu.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...