• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Polisen behöver tydliga mål

-

MagnusLindgren
Magnus Lindgren känner stor oro när inrikesministern avfärdar betydelsen av kvantitativa mål och sätter alla kort på att polisen själv ska kunna utveckla verksamheten genom kvalitativa mått.

Dagens Nyheter publicerade 12/10 -15 uppgifter om att polisen i Malmö under flera års tid systematiskt manipulerat brottsstatistiken genom att ”omdefiniera” och ”nedgradera” vissa brott. Orsaken är enligt inrikesminister Anders Ygeman att polisen varit för fokuserad på siffror. Men går det överhuvudtaget att bedriva en effektiv polisverksamhet utan att ställa upp tydliga och mätbara mål?

En allt vanligare synpunkt i den allmänna debatten är att polisen lider av en ständig ”pinnjakt”. Bakgrunden är statsmakternas mål med tillhörande krav på att redovisa vad man gör i verksamheten. Målen gäller exempelvis hur många anmälningar om narkotikabrott och ordningsförelägganden som ska skrivas, hur många alkoholutandningsprov som ska göras och hur många fall av tillgreppsbrott som ska redovisas till åklagare etc. Konsekvensen av detta sägs vara en ökad administrativ börda, att yrkesprofessionernas roll försvagats och, inte minst, att åtgärderna görs när man kan få störst antal pinnar i statistiken och inte när de har störst effekt.

Men är det så enkelt? Går det överhuvudtaget att bedriva en effektiv polisverksamhet utan att ställa upp tydliga och mätbara mål? En av orsakerna till att brottsligheten minskat mycket kraftigt i New York och andra amerikanska städer under de gångna decennierna är enligt professor Frankling Zimring den så kallade CompStatmodellen. Modellen går i korthet ut på att få till stånd en starkare samordning av polisens arbete, med tydlig ansvarsfördelning och press uppifrån i syfte att få mellanchefer och poliser på gatan att göra sitt jobb. En viktig ingrediens är också användandet av ny teknik för att följa upp brottsstatistiken. Utifrån statistik över var, när, hur och varför brott sker kan politiker och polischefer ställa krav på snabba och precisa ingripanden, även mot så kallade mängdbrott.

Avsaknad av resultatkultur
När motsvarande diskussioner om krav på resultatuppföljning förs i Sverige kallas detta inom polis och media ofta för ”pinnjakt”. En orsak är att de kvantitativa målen inte alltid är tillräckligt smarta. En annan orsak är att det saknas en resultatkultur inom polisen med konsekvensen att enskilda poliser inte bara har haft stor påverkan på hur verksamheten bedrivits, utan även hur resultaten redovisats. Detta är inte i första hand enskilda polisers fel, utan riksdag och regering som inte förmått att formulera relevanta krav på uppföljning.

Dagens situation riskerar att ytterligare förvärras i och med att regeringen i regeringsförklaringen föreslagit en ny styrning som innebär att ”professionernas kunnande och yrkesetik” ska bli mer vägledande än vad de är idag. En viktig del i detta, menar regeringen, är att utveckla styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna i offentlig sektor.

Detta kan tyckas tilltalande, inte minst för de anställda och deras fackliga organisationer. I en centraliserad monopolverksamhet som polisen, där den lokala insynen i form av polisstyrelser försvunnit, måste dock införandet av en sådan styrmodell hanteras med mycket stor försiktighet. Risken är annars att enskilda poliser även fortsättningsvis får alltför stor påverkan på hur verksamheten bedrivs och redovisas i praktiken samt att insynen i vad polisen gör och uppnår helt försvinner.

Vi känner stor oro när inrikesministern avfärdar betydelsen av kvantitativa mål och sätter alla kort på att polisen själv ska kunna utveckla verksamheten genom kvalitativa mått och genom ett så kallat medborgarperspektiv, något som lätt endast blir till retorik med fina ord. Enligt vår mening speglar detta mer ett önsketänkande än ett faktiskt förhållande. En effektiv polisverksamhet kväver dels kvalitativa mål, dels kvantitativa mål som är både tydliga och mätbara.

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Ny tjänst för att hantera cyberattacker och återstarta verksamheter

– För svenska kunder gör vi på Kyndryl Sverige först en genomgång av kundens cybersäkerhetsarbete, sätter upp kontakten med det globala CSIRF-teamet och hjälper...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...