• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Polisen behöver tydliga mål

-

MagnusLindgren
Magnus Lindgren känner stor oro när inrikesministern avfärdar betydelsen av kvantitativa mål och sätter alla kort på att polisen själv ska kunna utveckla verksamheten genom kvalitativa mått.

Dagens Nyheter publicerade 12/10 -15 uppgifter om att polisen i Malmö under flera års tid systematiskt manipulerat brottsstatistiken genom att ”omdefiniera” och ”nedgradera” vissa brott. Orsaken är enligt inrikesminister Anders Ygeman att polisen varit för fokuserad på siffror. Men går det överhuvudtaget att bedriva en effektiv polisverksamhet utan att ställa upp tydliga och mätbara mål?

En allt vanligare synpunkt i den allmänna debatten är att polisen lider av en ständig ”pinnjakt”. Bakgrunden är statsmakternas mål med tillhörande krav på att redovisa vad man gör i verksamheten. Målen gäller exempelvis hur många anmälningar om narkotikabrott och ordningsförelägganden som ska skrivas, hur många alkoholutandningsprov som ska göras och hur många fall av tillgreppsbrott som ska redovisas till åklagare etc. Konsekvensen av detta sägs vara en ökad administrativ börda, att yrkesprofessionernas roll försvagats och, inte minst, att åtgärderna görs när man kan få störst antal pinnar i statistiken och inte när de har störst effekt.

Men är det så enkelt? Går det överhuvudtaget att bedriva en effektiv polisverksamhet utan att ställa upp tydliga och mätbara mål? En av orsakerna till att brottsligheten minskat mycket kraftigt i New York och andra amerikanska städer under de gångna decennierna är enligt professor Frankling Zimring den så kallade CompStatmodellen. Modellen går i korthet ut på att få till stånd en starkare samordning av polisens arbete, med tydlig ansvarsfördelning och press uppifrån i syfte att få mellanchefer och poliser på gatan att göra sitt jobb. En viktig ingrediens är också användandet av ny teknik för att följa upp brottsstatistiken. Utifrån statistik över var, när, hur och varför brott sker kan politiker och polischefer ställa krav på snabba och precisa ingripanden, även mot så kallade mängdbrott.

Avsaknad av resultatkultur
När motsvarande diskussioner om krav på resultatuppföljning förs i Sverige kallas detta inom polis och media ofta för ”pinnjakt”. En orsak är att de kvantitativa målen inte alltid är tillräckligt smarta. En annan orsak är att det saknas en resultatkultur inom polisen med konsekvensen att enskilda poliser inte bara har haft stor påverkan på hur verksamheten bedrivits, utan även hur resultaten redovisats. Detta är inte i första hand enskilda polisers fel, utan riksdag och regering som inte förmått att formulera relevanta krav på uppföljning.

Dagens situation riskerar att ytterligare förvärras i och med att regeringen i regeringsförklaringen föreslagit en ny styrning som innebär att ”professionernas kunnande och yrkesetik” ska bli mer vägledande än vad de är idag. En viktig del i detta, menar regeringen, är att utveckla styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna i offentlig sektor.

Detta kan tyckas tilltalande, inte minst för de anställda och deras fackliga organisationer. I en centraliserad monopolverksamhet som polisen, där den lokala insynen i form av polisstyrelser försvunnit, måste dock införandet av en sådan styrmodell hanteras med mycket stor försiktighet. Risken är annars att enskilda poliser även fortsättningsvis får alltför stor påverkan på hur verksamheten bedrivs och redovisas i praktiken samt att insynen i vad polisen gör och uppnår helt försvinner.

Vi känner stor oro när inrikesministern avfärdar betydelsen av kvantitativa mål och sätter alla kort på att polisen själv ska kunna utveckla verksamheten genom kvalitativa mått och genom ett så kallat medborgarperspektiv, något som lätt endast blir till retorik med fina ord. Enligt vår mening speglar detta mer ett önsketänkande än ett faktiskt förhållande. En effektiv polisverksamhet kväver dels kvalitativa mål, dels kvantitativa mål som är både tydliga och mätbara.

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

FLER NYHETER

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

REKLAMSAMARBETE

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet. I de flesta fall, och sannolikt under en lång tid...

REKLAMSAMARBETE

Svenska företag saknar grundläggande funktioner för att säkra organisationens integritet och etiska standard

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY har kartlagt uppfattningen av integritet inom organisationer genom en undersökning med cirka 5500 respondenter i 53 länder. Resultaten presenteras i EY...

Hanna Linderstål är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Hanna Linderstål är inte bara vd och grundare av ett cyberunderrättelseföretag, utan också en karismatisk föreläsare med oändlig energi! Hon har en...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen gör insats för att stoppa välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet

– Det finns en växande problematik med oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården, bland annat apoteksverksamhet. Dessa angrepp blir alltmer systematiska och...

Nio av tio svenska företag saknar tydlig plan för säkerheten i utvecklingsarbetet

Flertalet av de tillfrågade svenska företagen (64 procent) säger att beroendet av många olika verktyg för applikationssäkerheten gör det svårt att automatisera arbetet. Globalt...

Ralph Benton är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Ralph Benton har – utifrån två decenniers erfarenhet av att leda utveckling inom informations- och IT-säkerhets - en obändig och innerlig vilja...

Norrtälje Energi och Norrtälje Vatten och Avfall får sin första säkerhetschef

Ett ökat fokus på säkerhet i omvärlden påverkar även det lokala samhället. Kraven på skydd inom samhällsnyttig infrastruktur har blivit ytterst betydelsefull. För att...

Amido utser chief commercial officer

– Jag är glad över utmaningen och hoppas kunna göra gott för mitt team, Amido och bolagets långsiktiga framgång, säger Benjamin Kype. – Benjamin har...

Johan Ahlström är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringsteten lyder:Johan Ahlström är riskingenjör i Västerås stad och engagerar sig bland annat i civilt försvar och beredskapsfrågor på ett engagerat och entusiasmerande...

Expertens råd: Tre kritiska steg för att skydda leveranskedjan

Det finns flera anledningar till att ”supply chain attacks” – angrepp riktade mot leveranskedjor - blivit en växande utmaning inom cybersäkerhet. I den globaliserade...

Så använder Ryssland religion i militära syften

Nyligen framkom att personer inom den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige har haft kontakt med ryska säkerhets- och underrättelsetjänster, vilket lokaltidningen VLT var först att...

Michael Claesson utsedd till ny överbefälhavare

Statsminister Ulf Kristersson (M) och försvarsminister Pål Jonson (M) meddelade i fredags att generallöjtnant Michael Claesson utsetts till Försvarsmaktens nästa överbefälhavare och därmed ersätter...

Fem sätt som AI kommer att förändra cybersäkerhet och it-landskapet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Med ChatGPT trädde AI in i den allmänna medvetenheten som potentiellt ett av de...

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet....