• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Oron för utvecklingen i omvärlden ökar

-

Stockholm / Foto: Johan Eklund / Folk.MSBs undersökning ”Opinioner 2014” visar att oron för den politiska situationen i världen, utvecklingen i Mellanöstern och i Ryssland har ökat markant. För första gången i MSBs mätningar är det fler som tycker att Sverige ska söka medlemskap i Nato än som inte tycker det.
Undersökningen visar även på ett ökat stöd för ett värnpliktsbaserat militärt försvar och för ökade försvarsanslag.

I den årligen återkommande undersökningen ”Opinioner” mäter MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) den svenska allmänhetens uppfattningar i frågor avseende samhällsskydd, beredskap samt försvars- och säkerhetspolitik. Undersökningen genomfördes som en webbenkät under oktober till november 2014.

Oron ökar

Samtidigt som Sverige ses som ett bra och tryggt land att leva i ökar oron för vad som händer i omvärlden. Andelen som känner oro för den politiska situationen i världen har ökat från 58 till 68 procent mellan 2013 och 2014. Även andelen som oroar sig för utvecklingen i Mellanöstern har ökat signifikant under 2014. Den procentuellt största ökningen gäller dock oron för utvecklingen i Ryssland (som ökat från 45 till 73 procent mellan 2013 och 2014). Risken för militära konflikter i Europa upplevs också som mer överhängande; 40 procent upplever oro 2014 jämfört med 25 procent 2013.

Fler vill ha värnplikt

Som en ganska naturlig följd har stödet för ett militärt försvar ökat signifikant sedan 2013 och andelen som absolut anser att vi bör ha ett sådant ligger på drygt 60 procent jämfört med förra årets 52 procent. Andelen som föredrar värnpliktsbaserat försvar ökar medan andelen förespråkare för ett yrkesförsvar minskar. Nästan 60 procent av befolkningen anser att statsutgifterna för Sveriges militära försvar bör öka, vilket innebär en ökning med närmare 20 procentenheter jämfört med 2013 och en fördubbling sedan 2012.

Ökat stöd för Nato

Det finns en fortsatt tilltro till att omvärlden kommer till hjälp om svåra händelser skulle drabba Sverige. Ett paradigmskifte har också skett när det gäller opinionen för ett svenskt medlemskap i Nato. Andelen som är för ett medlemskap är nu 48 procent och därmed drygt tio procentenheter större än den andel som anser att Sverige även fortsatt bör stå utanför Nato.

Resultaten i Opinioner speglas i stort av en motsvarande undersökning gjord i Finland, också den under hösten 2014. Uttryck för en ökad känsla av otrygghet inför framtiden, en markant ökning av oron för utvecklingen i Ryssland, en mer pessimistisk syn på det militära hotläget i närområdet på medellång sikt och en majoritet för en ökning av försvarsanslagen framkommer i båda ländernas undersökningar.

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...