• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Offren för utpressningsattacker har ökat med 138 procent i Norden

Orange Cyberdefense presenterade nyligen sin årliga säkerhetsrapport, Security Navigator 2023. Rapporten baseras på en ingående analys av totalt 99 506 incidenter, som identifierats och granskats av Orange Cyberdefenses CyberSOC-team (Security Operation Centre)

-

Marcus Bengtsson, CTO Orange Cyberdefense

Bland resultaten framkommer att det totala antalet incidenter ökat med drygt fem procent från föregående år. I snitt utsattes varje kund för fler än en incident per dag eller 34 incidenter per månad. 40 procent av de konfirmerade incidenterna relaterade till skadlig kod, som därmed utgör den största kategorin av alla incidenter.

Verksamheter tar också fortfarande mycket lång tid på sig att åtgärda identifierade sårbarheteter. I snitt tar det 215 dagar för verksamheter att patcha en rapporterad sårbarhet. Inte ens kritiska sårbarheter prioriteras, utan de tar generellt sett över 6 månader att patcha. När Orange Cyberdefenses team av etiska hackare genomför tester rapporterar de in allvarliga sårbarheter (kategorierna Critical eller High) i nästan hälften av alla uppdrag.

– Årets säkerhetsrapport visar att attacker och hot kommer från alla tänkbara håll, att verksamheter på intet sätt kan slappna av när det gäller cyberhot och att cyber-utpressningar mot företag har utvecklats på ett oroväckande sätt särskilt i Norden. Resultatet belyser vikten av att arbeta med cybersäkerhet på ett strategiskt och långsiktigt sätt med rätt verktyg och expertis, säger Marcus Bengtsson, CTO på Orange Cyberdefense.

Rapporten visar också att cyber-utpressning mot företag i allt större utsträckning drabbar företag i Europa, vilket är en påtaglig förflyttning. Den största ökningen av antalet offer för utpressningsattacker är i Norden där offren ökat med 138 procent. Det kan jämföras med en generell ökning i Europa på 18 procent för EU och 21 procent för UK, samtidigt som antalet offer minskat i Nordamerika (-23 procent i Kanada och -8 procent i USA). I Ostasien och Latinamerika har offren ökat med 44 respektive 21 procent.

I rapporten framkommer också att det varit turbulens bland de cyberkriminella grupperna. Bland de tjugo grupper som var vanligast förekommande i undersökningen 2021 saknas totalt 14 grupper från årets tjugo toppnoteringar. Under 2022 har grupperna Lockbit 2 och Lockbit 3 blivit de största utpressningsaktörerna med totalt 900 offer, medan gruppen Conti upplöstes under andra kvartalet 2022.

Även kriget i Ukraina påverkar cyberkriminaliteten. Under de första veckorna efter att kriget brutit ut minskade den cyberkriminella aktiviteten mot verksamheter i Polen med 50 procent, troligtvis till följd av att de cyberkriminella blev distraherade av kriget och behövde omgruppera sin verksamhet. Efter bara några veckor var dock aktiviteten tillbaka igen.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...