• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Nytt terrorismdirektiv utreds

-

Morgan Johansson
Morgan Johansson, justitieminister. Foto: Martina Huber

Inom EU pågår förhandlingar om ett straffrättsligt terrorismdirektiv. Regeringen ger redan nu en särskild utredare i uppdrag att börja förbereda de lagändringar som direktivet kommer att kräva.

Ett direktiv om bekämpande av terrorism förhandlas för närvarande inom EU. Sverige har i EU:s ministerråd ställt sig bakom ett skärpt straffrättsligt regelverk mot terrorism. Mycket av den kriminalisering som kommer att krävas finns redan i Sverige, bland annat de bestämmelser om terrorismresor och finansiering av terrorismresor som gäller sedan den 1 april 2016 (se prop. 2015/16:78, Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte).

Direktivet väntas dock innehålla flera viktiga nyheter, bland annat följande:

Terroristbrottet moderniseras – vissa angrepp mot informationssystem (i svensk rätt till exempel grovt dataintrång) läggs till bland de brott som kan utgöra terroristbrott. Kriminaliseringen av terrorismfinansiering utvidgas – den ska gälla i förhållande till fler terrorismrelaterade brott och det blir således straffbart att exempelvis finansiera terrorismutbildning.

Innan direktivet kan antas återstår förhandlingar med Europaparlamentet. Regeringen har dock redan i dag beslutat ett uppdrag att påbörja genomförandet av direktivet i svensk rätt. Uppdraget ges till den sittande utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (särskild utredare Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten).

– Det rör sig om viktig lagstiftning och det är angeläget att den kan börja gälla så snart som möjligt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredningen ska redovisa det nya uppdraget senast den 31 januari 2017.

Dir. 2016:46 Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

REKLAMSAMARBETE

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...