• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Nytt skyddsunderställ minskar risken för cancer bland brandmän

Stiftelsen Brandmännens Cancerfond presenterar under torsdagen en studie av ett nytt skyddsunderställ som minskar risken för yrkesrelaterade cancerdiagnoser hos brandmän. Studien är genomförd av Chalmers, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Rapportresultaten visar att skyddsunderstället reducerar mängden av de cancerogena PAH-ämnena till en tusendel jämfört med en femtondel för brandmännens standardunderställ.

-

Antalet dödsfall i cancer bland personer under 75 år är upp till tre gånger så högt bland brandmän jämfört med övriga befolkningen och utgör därmed stort arbetsmiljöproblem. Den främsta orsaken bakom den höga förekomsten av cancer bland brandmän är att brandrök innehåller polycycliska aromatiska kolväten (PAH), cancerogena ämnen, som tränger igenom brandmännens standardutrustning och absorberas av huden. Skyddsunderstället är en svensk innovation av högteknologiskt adsorptivt material med aktivt kol, som binder de farliga ämnena i gasen. Understället reducerar markant hudens exponering för de giftiga ämnen som finns i brandrök, vilket syftar till att minska förekomsten av cancer bland brandmän.

– Som brandman och canceröverlevare är jag idag extremt glad över vad vi åstadkommit. Jag har förlorat många kollegor i cancer, men förhoppningsvis får vi nu se en ändring på det. Nu kan vi få ut skyddsunderstället till brandmän runt om i landet och så småningom hoppas jag att det kan nå brandmän i hela världen. Det innebär att brandmän kan fortsätta rädda liv, utan orimligt hög risk för cancer, säger Anders Cederberg, ordförande i Stiftelsen Brandmännens Cancerfond.

Rapporten “Test av kläder för skydd av brandmän mot exponering för polycykliska aromatiska kolväten i brandrök”, som presenteras idag, sammanställer tester av Skyddsunderställets skyddsfaktor mot PAH och har utförts av Lars Ekberg, adj. prof., CIT Energy Management (Chalmers Industriteknik), Sarka Langer, adj. prof., IVL Svenska Miljöinstitutet och Bo Strandberg, docent, arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

Sammanfattningsvis visar resultaten tydligt att det adsorptiva understället ger en markant reduktion av mängden PAH som tränger igenom skyddskläderna till huden jämfört med den standardutrustning som brandmän använder idag. Standardkläderna reducerade mängden PAH som trängde igenom skyddskläderna till huden till i genomsnitt en femtondedel av den totala mängden PAH i brandröken. När standardunderstället ersattes med det nya adsorptiva skyddsunderstället reducerades mängden PAH till mindre än en tusendel när det adsorptiva understället var nytt och en sexhundradedel när understället använts vid tio rökdykningar med mellanliggande tvättar.

– Vi har alltid varit övertygade om skyddsunderställets skyddsförmåga, men det är givetvis viktigt att vi nu har skyddsfaktorn säkerställd genom vetenskapliga tester. Vi kan därmed göra skyddsunderstället tillgängligt för marknaden som i en första fas är avgränsad till Norden. Produktion i större skala kan inledas redan under hösten med kapacitet att försörja samtliga svenska brandmän inom tre till sex månader, säger Thomas Dedering, vd på CPP Garments.

REKLAMSAMARBETE

The Clean Feed – en podcast om hur vi gör Internet lite säkrare 

Besedo är ett svenskgrundat kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och värde för företag som har användargenererat innehåll på webben. Bland kunderna i...

FLER NYHETER

Datamulor kan frakta information åt Försvars­makten

Ny teknik gör att det går att använda allt fler informationskällor inom militär ledning, och mängden information som kan hämtas in ökar rekordsnabbt. Samtidigt...

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

Kaspersky Lab stänger ner sin verksamhet i USA

Handelskammaren menar att det föreligger en nationell säkerhetsrisk i att Ryssland ska kunna använda Kasperskys mjukvara för att spionera. Detta efter att de genomfört...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Utredning kring en förbättrad process för säkerhetsprövningar får tilläggsdirektiv

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om...

Ny hotaktör med fokus på ryska mål observerad – sprider sig nu till andra delar av världen

Kaspersky Lab skriver i sin rapport att gruppen använder sig av ett sofistikerat cyberspionageverktyg som används för övervakning, datainsamling och exfiltrering via Microsoft Graph,...

REKLAMSAMARBETE

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...