• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Nytt skyddsunderställ minskar risken för cancer bland brandmän

Stiftelsen Brandmännens Cancerfond presenterar under torsdagen en studie av ett nytt skyddsunderställ som minskar risken för yrkesrelaterade cancerdiagnoser hos brandmän. Studien är genomförd av Chalmers, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Rapportresultaten visar att skyddsunderstället reducerar mängden av de cancerogena PAH-ämnena till en tusendel jämfört med en femtondel för brandmännens standardunderställ.

-

Antalet dödsfall i cancer bland personer under 75 år är upp till tre gånger så högt bland brandmän jämfört med övriga befolkningen och utgör därmed stort arbetsmiljöproblem. Den främsta orsaken bakom den höga förekomsten av cancer bland brandmän är att brandrök innehåller polycycliska aromatiska kolväten (PAH), cancerogena ämnen, som tränger igenom brandmännens standardutrustning och absorberas av huden. Skyddsunderstället är en svensk innovation av högteknologiskt adsorptivt material med aktivt kol, som binder de farliga ämnena i gasen. Understället reducerar markant hudens exponering för de giftiga ämnen som finns i brandrök, vilket syftar till att minska förekomsten av cancer bland brandmän.

– Som brandman och canceröverlevare är jag idag extremt glad över vad vi åstadkommit. Jag har förlorat många kollegor i cancer, men förhoppningsvis får vi nu se en ändring på det. Nu kan vi få ut skyddsunderstället till brandmän runt om i landet och så småningom hoppas jag att det kan nå brandmän i hela världen. Det innebär att brandmän kan fortsätta rädda liv, utan orimligt hög risk för cancer, säger Anders Cederberg, ordförande i Stiftelsen Brandmännens Cancerfond.

Rapporten “Test av kläder för skydd av brandmän mot exponering för polycykliska aromatiska kolväten i brandrök”, som presenteras idag, sammanställer tester av Skyddsunderställets skyddsfaktor mot PAH och har utförts av Lars Ekberg, adj. prof., CIT Energy Management (Chalmers Industriteknik), Sarka Langer, adj. prof., IVL Svenska Miljöinstitutet och Bo Strandberg, docent, arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

Sammanfattningsvis visar resultaten tydligt att det adsorptiva understället ger en markant reduktion av mängden PAH som tränger igenom skyddskläderna till huden jämfört med den standardutrustning som brandmän använder idag. Standardkläderna reducerade mängden PAH som trängde igenom skyddskläderna till huden till i genomsnitt en femtondedel av den totala mängden PAH i brandröken. När standardunderstället ersattes med det nya adsorptiva skyddsunderstället reducerades mängden PAH till mindre än en tusendel när det adsorptiva understället var nytt och en sexhundradedel när understället använts vid tio rökdykningar med mellanliggande tvättar.

– Vi har alltid varit övertygade om skyddsunderställets skyddsförmåga, men det är givetvis viktigt att vi nu har skyddsfaktorn säkerställd genom vetenskapliga tester. Vi kan därmed göra skyddsunderstället tillgängligt för marknaden som i en första fas är avgränsad till Norden. Produktion i större skala kan inledas redan under hösten med kapacitet att försörja samtliga svenska brandmän inom tre till sex månader, säger Thomas Dedering, vd på CPP Garments.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...