- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Nytt skyddsunderställ minskar risken för cancer bland brandmän

Stiftelsen Brandmännens Cancerfond presenterar under torsdagen en studie av ett nytt skyddsunderställ som minskar risken för yrkesrelaterade cancerdiagnoser hos brandmän. Studien är genomförd av Chalmers, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Rapportresultaten visar att skyddsunderstället reducerar mängden av de cancerogena PAH-ämnena till en tusendel jämfört med en femtondel för brandmännens standardunderställ.

-

- Annons -

Antalet dödsfall i cancer bland personer under 75 år är upp till tre gånger så högt bland brandmän jämfört med övriga befolkningen och utgör därmed stort arbetsmiljöproblem. Den främsta orsaken bakom den höga förekomsten av cancer bland brandmän är att brandrök innehåller polycycliska aromatiska kolväten (PAH), cancerogena ämnen, som tränger igenom brandmännens standardutrustning och absorberas av huden. Skyddsunderstället är en svensk innovation av högteknologiskt adsorptivt material med aktivt kol, som binder de farliga ämnena i gasen. Understället reducerar markant hudens exponering för de giftiga ämnen som finns i brandrök, vilket syftar till att minska förekomsten av cancer bland brandmän.

– Som brandman och canceröverlevare är jag idag extremt glad över vad vi åstadkommit. Jag har förlorat många kollegor i cancer, men förhoppningsvis får vi nu se en ändring på det. Nu kan vi få ut skyddsunderstället till brandmän runt om i landet och så småningom hoppas jag att det kan nå brandmän i hela världen. Det innebär att brandmän kan fortsätta rädda liv, utan orimligt hög risk för cancer, säger Anders Cederberg, ordförande i Stiftelsen Brandmännens Cancerfond.

Rapporten “Test av kläder för skydd av brandmän mot exponering för polycykliska aromatiska kolväten i brandrök”, som presenteras idag, sammanställer tester av Skyddsunderställets skyddsfaktor mot PAH och har utförts av Lars Ekberg, adj. prof., CIT Energy Management (Chalmers Industriteknik), Sarka Langer, adj. prof., IVL Svenska Miljöinstitutet och Bo Strandberg, docent, arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

- Annons -

Sammanfattningsvis visar resultaten tydligt att det adsorptiva understället ger en markant reduktion av mängden PAH som tränger igenom skyddskläderna till huden jämfört med den standardutrustning som brandmän använder idag. Standardkläderna reducerade mängden PAH som trängde igenom skyddskläderna till huden till i genomsnitt en femtondedel av den totala mängden PAH i brandröken. När standardunderstället ersattes med det nya adsorptiva skyddsunderstället reducerades mängden PAH till mindre än en tusendel när det adsorptiva understället var nytt och en sexhundradedel när understället använts vid tio rökdykningar med mellanliggande tvättar.

– Vi har alltid varit övertygade om skyddsunderställets skyddsförmåga, men det är givetvis viktigt att vi nu har skyddsfaktorn säkerställd genom vetenskapliga tester. Vi kan därmed göra skyddsunderstället tillgängligt för marknaden som i en första fas är avgränsad till Norden. Produktion i större skala kan inledas redan under hösten med kapacitet att försörja samtliga svenska brandmän inom tre till sex månader, säger Thomas Dedering, vd på CPP Garments.

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

Ny valberedning hos Securitas utsedd

Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningenMikael Ekdahl, Melker Schörling ABMats Gustafsson, Lannebo fonderFredrik Åtting, EQT ABEmma Viotti, Handelsbanken fonderValberedningen kommer att arbeta...
- Annons -

IMY och AI Sweden samarbetar om AI och dataskydd

Aktörer som tillämpar och utvecklar AI hamnar ofta i svåra rättsliga frågeställningar som rör dataskydd och integritet vilket kan skapa hinder för innovation och...
- Annons -

Helsingborgsområde certifieras med Purple Flag för tredje gången

Purple Flag har fokus på kvällsekonomi och vad som händer på kvällen, natten och tidig morgon. I Helsingborg har vi tagit steget lite längre...
- Annons -

Över 90 procent av svenska företag överväger att outsourca cybersäkerhetsarbetet

Att låta en tredjepart hantera arbetet med att upptäcka och hantera säkerhetshot kan hjälpa till att övervinna interna kompetensluckor, och ge en enhetlig överblick...
- Annons -

Studie: Svenska företag överväldigas av dataflöden

72 procent av dataansvariga på svenska företag och organisationer uppger att de samlar in data snabbare än de hinner analysera och använda denna data....
- Annons -

Svensk blir Europaboss över låsstandarder

– Det är inte många som förstår hur viktig den här rollen egentligen är. Det handlar om en position där man faktiskt är med...

AddSecure nominerad till “Best IoT Security Product” 2021

– Det är väldigt roligt att vi har nominerats i IoT-kategorin ännu en gång. Att vår lösning uppmärksammas på detta vis är ett tecken...

Nu startar Sveriges första lovskola i cybersäkerhet

I en värld som blir alltmer digitaliserad och teknikberoende spelar utbildning och kunskap om cybersäkerhet en viktig roll. Sverige rankas återkommande i topplistan över...

Confidence förvärvar AC Säkerhet Nord

AC Säkerhet Nord är baserat i Skellefteå levererar moderna integrerade säkerhetssystem, kameraövervakning, inbrottslarm och tillträdessystem i kombination med andra säkerhetsprodukter till företag och offentliga...

IMY inleder granskning av Diskrimineringsombudsmannen

IMY har nu beslutat att granska det som skett.– Som personuppgiftsansvarig har man ett stort ansvar för att löpande kontrollera sina it-system och se...

Hallå där Titti Schultz, moderator för Säkerhetsgalan 2021…

Du leder eventet för andra gången, vad ser du mest fram mot?– Det var så kul senast och jag ser verkligen fram mot att...

”Företagen har mycket bättre data att gå på än en tafflig ljudström från ditt frukostbord”

REPLIK på artikel Spionerar telefonen på dig?, publicerad den 11 oktober. – Till att börja med är det endast det underliggande operativsystemet i telefonen, det...

Ny affärsområdesansvarig i Sverige för Advanced Solutions

Niko Östberg kommer senast från Dell EMC och har över 20 års erfarenhet från IT-branschen med fokus inom bland annat datacenter.– Jag ser mycket...

Team från Omegapoint vinnare i “Hâck The Hague”

Tävlingen, som organiserades för fjärde gången av staden Haag och företaget Cybersprint, ägde rum den 27 september, denna gång på distans på grund av...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

Har ni råd med en dataläcka?

I takt med att vår kommunikation digitaliseras, växer sig cyberhoten större och större. Den...