- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Nytt skyddsunderställ minskar risken för cancer bland brandmän

Stiftelsen Brandmännens Cancerfond presenterar under torsdagen en studie av ett nytt skyddsunderställ som minskar risken för yrkesrelaterade cancerdiagnoser hos brandmän. Studien är genomförd av Chalmers, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Rapportresultaten visar att skyddsunderstället reducerar mängden av de cancerogena PAH-ämnena till en tusendel jämfört med en femtondel för brandmännens standardunderställ.

-

Antalet dödsfall i cancer bland personer under 75 år är upp till tre gånger så högt bland brandmän jämfört med övriga befolkningen och utgör därmed stort arbetsmiljöproblem. Den främsta orsaken bakom den höga förekomsten av cancer bland brandmän är att brandrök innehåller polycycliska aromatiska kolväten (PAH), cancerogena ämnen, som tränger igenom brandmännens standardutrustning och absorberas av huden. Skyddsunderstället är en svensk innovation av högteknologiskt adsorptivt material med aktivt kol, som binder de farliga ämnena i gasen. Understället reducerar markant hudens exponering för de giftiga ämnen som finns i brandrök, vilket syftar till att minska förekomsten av cancer bland brandmän.

– Som brandman och canceröverlevare är jag idag extremt glad över vad vi åstadkommit. Jag har förlorat många kollegor i cancer, men förhoppningsvis får vi nu se en ändring på det. Nu kan vi få ut skyddsunderstället till brandmän runt om i landet och så småningom hoppas jag att det kan nå brandmän i hela världen. Det innebär att brandmän kan fortsätta rädda liv, utan orimligt hög risk för cancer, säger Anders Cederberg, ordförande i Stiftelsen Brandmännens Cancerfond.

Rapporten “Test av kläder för skydd av brandmän mot exponering för polycykliska aromatiska kolväten i brandrök”, som presenteras idag, sammanställer tester av Skyddsunderställets skyddsfaktor mot PAH och har utförts av Lars Ekberg, adj. prof., CIT Energy Management (Chalmers Industriteknik), Sarka Langer, adj. prof., IVL Svenska Miljöinstitutet och Bo Strandberg, docent, arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

Sammanfattningsvis visar resultaten tydligt att det adsorptiva understället ger en markant reduktion av mängden PAH som tränger igenom skyddskläderna till huden jämfört med den standardutrustning som brandmän använder idag. Standardkläderna reducerade mängden PAH som trängde igenom skyddskläderna till huden till i genomsnitt en femtondedel av den totala mängden PAH i brandröken. När standardunderstället ersattes med det nya adsorptiva skyddsunderstället reducerades mängden PAH till mindre än en tusendel när det adsorptiva understället var nytt och en sexhundradedel när understället använts vid tio rökdykningar med mellanliggande tvättar.

– Vi har alltid varit övertygade om skyddsunderställets skyddsförmåga, men det är givetvis viktigt att vi nu har skyddsfaktorn säkerställd genom vetenskapliga tester. Vi kan därmed göra skyddsunderstället tillgängligt för marknaden som i en första fas är avgränsad till Norden. Produktion i större skala kan inledas redan under hösten med kapacitet att försörja samtliga svenska brandmän inom tre till sex månader, säger Thomas Dedering, vd på CPP Garments.

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: 82 % av svenska organisationer upplevde betydande säkerhetsincidenter det senaste året 

Statistiken kommer samtidigt som cyberhoten ökar och säkerheten och IT-teamen förväntas hålla sina organisationer skyddade från sådana hot. 91 procent av de tillfrågade uppgav att de...

Svensk utbildning hjälper IT-proffs i karriären

Vad är det för kurser och vad får man lära sig?– Vi arbetar för ISACA här i Sverige och hjälper bland annat säkerhetschefer, IT-revisioner...
- Annons -

HiQ vinner ramavtal med Statens Servicecenter

– Det är väldigt roligt att vi vinner detta ramavtal. Cyberhot är en stor del av dagens digitala samhälle, och att organisationer arbetar förebyggande...
- Annons -

”Hållbarhet är också säkerhet”

Ett exempel är den marknadsplats för klimat som nyligen lanserades; Data Collaboration for the Climate, vars syfte är att lyfta och sprida data och...

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för att förebygga och hejda den organiserade brottsligheten. Myndigheterna kunde komma...
- Annons -

Advenica förstärker säljorganisationen

I rollen som VP Sales Sweden har Rickard Nilsson börjat. Han har lång erfarenhet från kommersiella roller inom försäljning & management, främst inom automationsbranschen....

IMY publicerar nytt rättsligt ställningstagande

I dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR), finns en bestämmelse som innebär att om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål så gäller inte de flesta bestämmelserna...

Amido tecknar avtal med Vellinge kommun

Man kommer att knyta samman alla sina passersystem till en plattform för administration. Med en integration med Vellinge kommuns AD skapas en automation för...

Stor oro för cyberattacker bland svenska folket

– Så många som 81 procent är nu bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället. Äldre och kvinnor tenderar att vara mer oroliga, berättar...

Glad midsommar!

Redaktionen vill önska alla våra läsare och samarbetspartners en härlig och glad midsommar. Vi är tillbaka efter helgen med det senaste från branschen.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas

Infosäkkollen har tagits fram i två syften. För att skapa en nationell lägesbild över det systematiska informationssäkerhetsarbetet i svensk offentlig förvaltning, samt för att...

Hallå där Lotta Eriksson, programråd för Säkerhetsgalan

–Både Företagsuniversitetet och Aktuell Säkerhet fyller 40 år i år och det gör vi med stil! Säkerhetsgalans program är i princip klart och kommer...

”Putin är inte någon geopolitisk mästare

Denna intervju är ursprungligen publicerad i Aktuell Säkerhet nr. 4 2022, som utkom den 10 juni 2022Du är expert på Ryssland och ryska brott,...

SOS Alarm genomför pilotprojekt gällande smarta brandvarnare

– 60 procent av alla bränder i Sverige sker i flerbostadshus. Genom att sända realtidsdata från brandvarnaren kan räddningstjänsten snabbt få information om branden...
- Annons -

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för...