- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ny lag effektivt verktyg – men används för sällan

Lagen om tillträdesförbud till butik fungerar mycket väl – när den väl tillämpas. Den stora utmaningen ligger i att allt för många ansökningar avslås. Dessutom på otydliga grunder. Nära hälften av de avslagna ansökningarna saknade en tydlig motivering till varför. Det visar en ny rapport från Svensk Handel.

-

I dag presenteras Svensk Handel sin rapport om vilken effekt den nya lagen om tillträdesförbud till butik gett. Den 1 mars 2021 trädde den nya lagen i kraft och intresset kring huruvida lagen gett någon kännbar effekt har varit stor. Svensk Handel kan nu i en ny rapport, baserad på samtliga beslut åklagare fattat kring tillträdesförbudet sedan det trädde i kraft, visa på att lagen är mycket effektiv. 75 procent av förbuden har resulterat i att förbudspersonen inte återvänt till butiken. Samtidigt visar rapporten att det enbart är drygt en tredjedel av ansökningarna (35%) som resulterar i ett faktiskt förbud.

Per Geijer på dagens presentation.

– Vi kan konstatera att lagen om tillträdesförbud faktiskt fungerar för att få bort människor som upprepade gånger skapar osäkerhet i butiksmiljöer. Vårt största problem idag är att allt för många ansökningar avslås på tveksamma grunder, eller i värsta fall, inga grunder alls, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

En stor anledning till att så pass få tillträdesförbud faktiskt beviljas beror på att åklagare många gånger menar på att ett tillträdesförbud kräver att personen i fråga lagförts för brott mot den aktuella butiken i närtid. Svensk Handel menar att detta är direkt felaktigt och att det i längden riskerar att göra så att handlare struntar i att ansöka om ett tillträdesförbud. Vilket läget var för Cecilia Stanell ICA-handlare i Västerås.

– Jag var väldigt positiv när lagen kom och skickade in en ansökan i april 2021. Men fick avslag och då gick luften ur mig – orsaken var just att personen inte tidigare dömts för något i min butik. Jag anmäler stölder varje vecka och får alltid tillbaka från polisen att utredningen läggs ned, säger Cecilia Stanell på Svensk Handels seminarium i dag.

– Frågan om huruvida en tidigare fällande dom ska krävas för att ett tillträdesförbud ska komma till har prövats i domstol och man har landat i att det inte är en nödvändighet. Detta måste åklagare ta till sig. Vi menar inte att alla ansökningar ska leda till ett tillträdesförbud, men det är uppenbart att den låga nivå av förbud som nu delas ut leder till att färre ansökningar görs, säger Per Geijer.

Frågan kring tillträdesförbud är inte unik för handeln. Liknande lagar finns tillexempel också vid idrottsanläggningar. Men där finns det inga krav på att fällande domar krävs för att utförda ett förbud. Något som Svensk Handel vänder sig mot.

– Det är tydligt att det är dubbla måttstockar som används. Vi förstår inte varför kraven är så mycket strängare för butiker. I slutändan handlar det om människors arbetsmiljö. Vi vet om att tillträdesförbuden fungerar och leder till att anställda känner sig tryggare på jobbet. Deras välmående måste värnas, avslutar Per Geijer.

Rapporten finns att läsa på Svensk Handels hemsida.

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: 82 % av svenska organisationer upplevde betydande säkerhetsincidenter det senaste året 

Statistiken kommer samtidigt som cyberhoten ökar och säkerheten och IT-teamen förväntas hålla sina organisationer skyddade från sådana hot. 91 procent av de tillfrågade uppgav att de...

Svensk utbildning hjälper IT-proffs i karriären

Vad är det för kurser och vad får man lära sig?– Vi arbetar för ISACA här i Sverige och hjälper bland annat säkerhetschefer, IT-revisioner...
- Annons -

HiQ vinner ramavtal med Statens Servicecenter

– Det är väldigt roligt att vi vinner detta ramavtal. Cyberhot är en stor del av dagens digitala samhälle, och att organisationer arbetar förebyggande...
- Annons -

”Hållbarhet är också säkerhet”

Ett exempel är den marknadsplats för klimat som nyligen lanserades; Data Collaboration for the Climate, vars syfte är att lyfta och sprida data och...

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för att förebygga och hejda den organiserade brottsligheten. Myndigheterna kunde komma...
- Annons -

Advenica förstärker säljorganisationen

I rollen som VP Sales Sweden har Rickard Nilsson börjat. Han har lång erfarenhet från kommersiella roller inom försäljning & management, främst inom automationsbranschen....

IMY publicerar nytt rättsligt ställningstagande

I dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR), finns en bestämmelse som innebär att om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål så gäller inte de flesta bestämmelserna...

Amido tecknar avtal med Vellinge kommun

Man kommer att knyta samman alla sina passersystem till en plattform för administration. Med en integration med Vellinge kommuns AD skapas en automation för...

Stor oro för cyberattacker bland svenska folket

– Så många som 81 procent är nu bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället. Äldre och kvinnor tenderar att vara mer oroliga, berättar...

Glad midsommar!

Redaktionen vill önska alla våra läsare och samarbetspartners en härlig och glad midsommar. Vi är tillbaka efter helgen med det senaste från branschen.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas

Infosäkkollen har tagits fram i två syften. För att skapa en nationell lägesbild över det systematiska informationssäkerhetsarbetet i svensk offentlig förvaltning, samt för att...

Hallå där Lotta Eriksson, programråd för Säkerhetsgalan

–Både Företagsuniversitetet och Aktuell Säkerhet fyller 40 år i år och det gör vi med stil! Säkerhetsgalans program är i princip klart och kommer...

”Putin är inte någon geopolitisk mästare

Denna intervju är ursprungligen publicerad i Aktuell Säkerhet nr. 4 2022, som utkom den 10 juni 2022Du är expert på Ryssland och ryska brott,...

SOS Alarm genomför pilotprojekt gällande smarta brandvarnare

– 60 procent av alla bränder i Sverige sker i flerbostadshus. Genom att sända realtidsdata från brandvarnaren kan räddningstjänsten snabbt få information om branden...
- Annons -

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för...